Caverion Almedalen 2017.jpg
30.06.2017 Pressmeddelande

Befintliga byggnader är en resurs!

Befintliga byggnader är en resurs!

Vi är i Almedalen och pratar energieffektiva fastigheter - välkommen på seminarium

Varför pratas det bara om gröna nybyggen?  Visst är det bra att bygga klimatsmart – men vad händer med alla befintliga byggnader? Många av dem börjar bli till åren och har ofta låg energieffektivitet. Ändå går upprustningen långsamt. Om Sverige ska nå målen i klimatöverenskommelsen till 2030, måste vi ta tillvara på den resurs befintliga byggnader är.

En stor del av dessa byggnader ägs av kommuner och kommunala bostadsbolag. I många kommuner har ett äldre fastighetsbestånd med upprustningsbehov utvecklats till en resurs. Det har gett ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan, lägre driftkostnad och minskat underhållsbehov.

På andra håll i landet har upprustningen inte hunnit lika långt. Vilka verktyg och incitament behövs och hur kan politiska beslut hjälpa fastighetsägarna att komma igång?

När: Onsdag 5 juli 0930-1030 

Var: Blue Charm - Samhällsbyggararenans båt i Visby

I panelen

  • Ola Johansson (c) - riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson
  • Emma Hult (mp) - riksdagsledamot och bostads- och idrottspolitisk talesperson
  • Ann-Sofie Eriksson - sektionschef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
  • Håkan Olsson - affärsområdeschef Caverion
  • Moderator: Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores

Intresserad? Läs mer 

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter