Som arbetsgivare ser Caverion till att alla anställda får en trygg arbetsdag i en arbetsmiljö där de trivs. På Caverion har vi nolltolerans för särbehandling på arbetsplatsen, vilket kan vara:

 • Trakasserier, mobbning eller diskriminering på arbetsplatsen
 • Brott mot lagar, interna regler eller etiska normer
 • Social dumpning
 • Fara för liv eller hälsa
 • Fara för klimatet eller miljön
 • Korruption eller annan ekonomisk brottslighet
 • Missbruk av auktoritet
 • Ohygienisk arbetsmiljö

Listan är inte uttömmande/fullständig.

 

SÄG NEJ TILL TRAKASSERING - VI GÖR NÅGOT ÅT DET

Våra medarbetare ska se fram emot att gå till jobbet och det ska vara enkelt att anmäla om du ser eller upplever särbehanding på arbetsplatse. Och Caverion måste ta aviseringarna på allvar.

Vad är kränkande särbehandling? 

Enligt Arbetsmiljöverket är kränkande särbehandling:

"Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning." - Arbetsmiljöverket.

Mobbning och sexuella trakasserier är de två mest kända formerna av trakasserier, men det kan också vara social dumpning, hot eller andra oönskade negativa handlingar eller uttalanden som är kränkande, fientliga, förnedrande eller förödmjukande.

Varför anmäla?

Genom att anmäla meddelar du om orättvisa förhållanden på arbetsplatsen, inklusive trakasserier. Det är viktigt att anmäla trakasserier så att arbetsgivaren vet att det sker, har möjlighet att hantera ärendet och följa upp dig. Hos oss tas anmälningarna på allvar. Därför har även chefer, förtroendemän och skyddsombud fått utbildning i hur meddelarärenden ska hanteras.

Hur anmäler jag?

 1. Kontakta din närmaste chef
 2. Om detta inte leder till framsteg, eller om det inte vore lämpligt att kontakta närmaste chef, kan du meddela:
  1. Skyddsombud på arbetsplatsen
  2. Förvaltare
  3. HMSK rådgivare
  4. HR
  5. Central anmälningskommitté i Caverion Sverige
 3. Alternativt kan du meddela anonymt genom Caverions aviseringskanal EthicsPoint
 4. Alternativt kan du meddela vår externa anmälningskommitté i Sverige.

Hitta instruktioner för anmälan, anmälningsmetoder och kontaktpersoner genom att logga in på våra intranätsidor med din Caverion-användare >> (länk)

Vem kan anmäla?

Caverion uppmuntrar alla anställda (inklusive hyrda arbetare) att rapportera om de blir utsatta av stötande förhållanden. Leverantörer, affärspartners och andra uppmanas också att rapportera särbehandlade förhållanden.

Hjälp oss att göra arbetsplatsen säker och inkluderande för alla. Om du eller någon du känner har…

Hjälp oss att göra arbetsplatsen säker och inkluderande för alla. Om du eller någon du känner har blivit utsatt för trakasserier, anmäl det. Caverions anställda kan logga in och meddela via knappen här:

Logga in för att anmäla här

Varför fokusera på kränkande särbehandling?

Vi vill att vi ska bevisa och ändra ställning på Caverion är en trygg, attraktiv och mångsidig arbetsplats för oss som jobbar henne och för våra framtida arbetstagare. Det är att årsaker til at Caverion retter fokus på trakassering.

Rekrytering

Om 15 år kommer Norge att sakna 20 000 proffs.

Utmaningen är att få fler att välja yrkesutbildning, eftersom många tror att det bara är män som kan arbeta i den här branschen. Det är en omedveten inställning som många tror är korrekt.

Vår bransch domineras av män med ca. 93 % i genomsnitt. Om vi ​​vill ha de bästa människorna måste vi göra vår arbetsplats öppen och bra för en mångfald av människor.

Hållbarhetsmål 2025

Innan år 2025 är målet att 0 % av de anställda ska uppleva trakasserier på jobbet.

Våra medarbetare ska se fram emot att gå till jobbet och det ska vara enkelt att anmäla om du ser eller upplever trakasserier på jobbet. Och Caverion måste ta aviseringarna på allvar.

Vad kan du anmäla om? Kan jag lämna platsen om jag upplever oönskat beteende? Vad händer ifall jag anmäler?

Ladda ner broshyren