Som arbetsgivare ser Caverion till att alla anställda får en trygg arbetsdag i en arbetsmiljö där de trivs. På Caverion har vi nolltolerans för kränkande särbehandling, exempelvis:

 • Sexuella trakasserier, mobbning eller diskriminering på arbetsplatsen
 • Osynliggörande och uteslutning
 • Hot eller andra oönskade negativa handlingar
 • Stötande, fientliga, förnedrande eller förödmjukande uttalanden.
 • Missbruk av auktoritet
 • Brott mot lagar, interna rutiner eller etiska normer
 

SÄG NEJ TILL KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING - VI GÖR NÅGOT ÅT DET

Våra medarbetare ska se fram emot att gå till jobbet med en arbetsplats som är fri från kränkande särbehandling. Om någon ser eller upplever kränkande särbehandling ska det vara enkelt att anmäla.

Vad är kränkande särbehandling? 

Enligt Arbetsmiljöverket är kränkande särbehandling:

Med kränkande särbehandling menas "handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen."

Mobbning och sexuella trakasserier är de två mest kända formerna av kränkande särbehandling, men det kan också vara osynliggörande, diskriminering, hot eller andra oönskade negativa handlingar eller uttalanden som är kränkande, fientliga, förnedrande eller förödmjukande.

Varför anmäla?

Genom att anmäla gör du arbetsgivaren medveten om att någon form av kränkande särbehandling finns i vår verksamhet.  Det är viktigt att anmäla så att arbetsgivaren vet att det sker och har möjlighet att hantera ärendet och följa upp. Hos oss tas anmälningarna på allvar.

Hur anmäler jag?

 1. Lyft frågan omedelbart
 2. Kontakta din närmaste chef och HR i alla situationer
 3. Om detta inte leder till framsteg, eller om det inte vore lämpligt att kontakta närmaste chef,  kan du vända dig till ditt skyddsombud på arbetsplatsen.
 4. Alternativt kan du anmäla via IA-appen. Var medveten att du inte är helt anonym, dock kan endast HR avdelningen se dessa.
 5. Alternativt kan du alltid anmäla helt anonymt genom Caverions aviseringskanal EthicsPoint, eller ethics@caverion.com .

Mer omfattande instruktioner för anmälan, anmälningsmetoder och kontaktpersoner för personer inom Caverion hittar du här >> Caverions Intranet-sidor för kränkande särbehandling.

Vem kan anmäla?

Caverion uppmuntrar alla medarbetare (inklusive inhyrda ) att rapportera om de själva upplever eller ser någon annan utsättas för kränkande särbehandling. Leverantörer, affärspartners och andra uppmanas också att rapportera.

Hjälp oss att göra Caverion till en arbetsplats där alla trivs och mår bra, där vi tar avstånd från…

Hjälp oss att göra Caverion till en arbetsplats där alla trivs och mår bra, där vi tar avstånd från kränkande särbehandling genom att agera. Om du eller någon annan på arbetsplatsen har upplevt kränkande särbehandling, oavsett hur, anmäl det. Caverions medarbetare kan logga in och anmäla via knappen nedan:

Logga in för att anmäla här

 

Varför fokusera på kränkande särbehandling?

Vi vill säkerställa att Caverion är en trygg, attraktiv och inkluderande arbetsplats – både för våra nuvarande och framtida medarbetare. Därför är det viktigt för oss att arbeta förebyggande för att kränkande särbehandling inte uppkommer och systematiskt fortsätta undersöka att det inte förekommer.

Rekrytering

I framtiden kommer vår bransch att fortsätta ha ett stort behov av nya medarbetare. Utmaningen är att få fler att välja en yrkesutbildning som leder till de tjänster vi har behov av eftersom många tror att det bara är en viss profil som kan arbeta i den här branschen.
Vår bransch domineras av män, i genomsnitt 93%. Om vi vill ha de bästa medarbetarna behöver vi göra vår arbetsplats öppen och inkluderande för en mångfald av människor.

Caverion har en nollvision – Ingen medarbetare ska uppleva kränkande särbehandling på jobbet.

Vad kan du anmäla om? Kan jag lämna platsen om jag upplever oönskat beteende? Vad händer ifall jag…

Vad kan du anmäla om? Kan jag lämna platsen om jag upplever oönskat beteende? Vad händer ifall jag anmäler?

Ladda ner broshyren