Tydliga hållbarhetsmål

Vi har beslutat oss för att göra verklig skillnad när det gäller hållbarhet. Detta tillsammans med våra kunder, och helt i linje med vår strategi och vårt syfte:  Genom att göra våra omgivningar smarta och hållbara ser vi till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Building Performance!

Två skolungdomar står vid en whiteboard-tavla och skriver
 

Vi är en föregångare när det gäller helhetslösningar för byggnaders och industriers livscykel som stöder våra kunder och samhället. Vi strävar efter att vår positiva klimatpåverkan ska vara 10 gånger större än vårt Scope 1-2 koldioxidavtryck år 2030.

KPI Status 2023 Mål 2025
Det totala koldioxidavtrycket definieras och mäts 100% 100%

Huvudsakliga åtgärder

  • Fortsatt mätning av Scope 1-2. Scope 3-kategorier är definierade samt de första grova mätningarna av de totala scope 3-utsläppen.

Vi är en föregångare när det gäller helhetslösningar för byggnaders och industriers livscykel som stöder våra kunder och samhället. Vi strävar efter att vår positiva klimatpåverkan ska vara 10 gånger större än vårt Scope 1-2 koldioxidavtryck år 2030.

KPI:er Status 2023  Mål 2025 
Vårt erbjudande har ett definierat koldioxid-handavtryck 25% 100%
Koldioxidhandavtryck jämfört med fotavtryck (scope 1-2) >3 gånger större  5 gånger större

Huvudsakliga åtgärder

  • Samarbeta med nyckelleverantörer och engagerade kunder och erbjuda utveckling samt mätningar av handavtryck.
  • Utökade beräkningar av koldioxidutsläpp och ökad försäljning med ett positivt avtryck, simultant med att det egna koldioxidavtrycket minskar (scope 1-2).

Våra medarbetare har stark kompetens inom sina områden och har ett tydligt fokus på att genomföra och utveckla vår hållbara verksamhet.

KPI:er Status 2023 Mål 2025
Olycksfrekvens (LTIFR) 4.1 <2
Andel kvinnliga anställda % 11% 15%
Anställda som utbildats inom hållbarhet 97%* 100%

*Utbildning via eLearning inom hållbarhet har funnits tillgängligt sedan Q4/2022. Under året genomfördes två andra ESG-relaterade eLearnings med prestationsgrader på 97 % (InfoSec eLEarning) och 97 % (Code of Conduct eLEarning).

Huvudsakliga åtgärder

  • Utredning av systematiskt säkerhetsarbete och starka proaktiva säkerhetsåtgärder.
  • Framtagande av plan för mer långsiktiga aktiviteter, uppbyggnad av medvetenhet samt lokala specifika åtgärder.
  • E-lärande om hållbarhet (lanseras 2022), S-säkerhet (86 %), G-Coc (92 %).

Vi har 100 % insyn i våra nyckelleverantörers hållbarhetsarbete och i hela leveranskedjan. Vår verksamhet sköts på ett hållbart sätt och vi har skapat en solid grund för hållbar verksamhet i hela vår värdekedja.

KPI:er Status 2023 Mål 2025
Andel leverantörer som undertecknat uppförandekoden (%) 80% >90%
% av anbuden som innehåller hållbarhetskriterier   100%

 


Huvudsakliga åtgärder

  • Uppföljning integreras i upphandlingsrapporteringen.
  • Plan och färdplan för uppföljning av anbud har skapats.