Tydliga hållbarhetsmål

Vi har beslutat oss för att göra verklig skillnad när det gäller hållbarhet. Detta tillsammans med våra kunder, och helt i linje med vår strategi och vårt syfte:  Genom att göra våra omgivningar smarta och hållbara ser vi till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Building Performance!

Två skolungdomar står vid en whiteboard-tavla och skriver
 

Vi har tre fokusområden och ambitiösa mål 

Vi går före. Och vi stöder våra kunder och vår omvärld genom heltäckande fastighets- och livscykellösningar. Vårt mål är att vår positiva klimatpåverkan ska vara 10 gånger större än vårt Scope 1-2 koldioxidfotavtryck 2030. 

KPI (Key Performance Indicator) 2019 status 2025 mål
Vårt koldioxidavtryck är definierat och uppmätt 66% 100%
Våra tjänster har ett definierat koldioxidhandavtryck - 100%
Koldioxidhandavtryck/fotavtryck (Scope 1-2) >1 gånger större 5 gånger större

 

Tre kollegor sitter i en soffa och jobbar tillsammans

Fler aktiviteter 

 • Fler fastigheter driftas och underhålls med livscykelfokus: Vi optimerar livscykelkostnaderna och bibehåller byggnadens prestanda.
 • Nå målen för koldioxidneutralitet: Vi förbättrar våra egna och våra kunders energieffektivitet och ökar användandet av förnybart material.
 • Ökande förmåga: Vi utbildar våra medarbetare till kvalificerade ambassadörer och rådgivare för hållbara verksamheter.
 • Säkerställer kundvärdet: Våra lösningar skapar hållbarhetsrelaterat värde.
 • Minimerar spill och utsläpp: Vi utvecklar löpande nya, smarta och gröna, tekniska innovationer.
 • Utvecklar smart hållbarhet och rapportering: Vi erbjuder konsulttjänster för smart readiness indicator (SRI), samt smarta lösningar och Caverion Smartview. Det stödjer faktabaserade investeringsbeslut. 

Vi bryr oss om våra kollegor och möjliggör deras fortsatta framgång och utveckling. Våra medarbetare har stark kompetens inom sina specialområden och ett tydligt fokus på att utföra och utveckla vårt hållbarhetsarbete

Key Performance Indicator 2019 status 2025 mål
Accident frequency rate: LTIFR  5.3 <2
Andel kvinnliga medarbetare % 11% 15%

 

Två Caverion-medarbetare går ner för en trappa på arbetsplatsen

Huvudaktiviteter

 • Främja fysiskt och känslomässigt välbefinnande, jämlikhet, transparens, feedback och ansvarsfullt ledarskap: Vi genomför aktiviteter för att ytterligare förbättra säkerhet och jämlikhet.
 • Bygga en kultur på starka löften om hållbarhet och högkvalitativa leveransen, samarbete i team präglade av mångfald, möjliggöra fortsatt lärande och personlig utveckling.

Vi har 100% inblick i våra nyckelleverantörers hållbarhet och framgångar i leveranskedjan. Vår verksamhet leds på ett hållbart sätt och vi har en start grund för hållbar verksamhet genom vår värdekedja.

Key Performance Indicator 2019 status 2025 mål
Supplier Code of Conduct sign-off rate (%) 55% >90%
% av medarbetare som fått utbildning i hållbarhet 50% 100%
% av anbud som innehåller ett hållbarhetskrav 0% 100%

 

En grön park med stora, moderna skyskrapor i bakgrunden


Huvudaktiviteter

 • Stärker transparensen: Hållbarhets- (inklusive säkerhet) processer, mål och ansvar är tydligt kommunicerade till alla medarbetare och leverantörer, som aktivt deltar i hållbarhetsarbetet.
 • Ansvarsfull tjänstekedja: Vi garanterar en ansvarsfull värdekedja genom service-management, processer och vår uppförandekod. 
 • En hälsosam och säker arbetsmiljö: Vi vill vara säkra på att våra medarbetare mår bra efter arbetsdagens slut.