Tunnlar och vägar i en smart stad

Tunnlar och vägar i en smart stad

 

I takt med att städerna växer behöver vi säkra lösningar för att vi ska kunna röra oss smidigt och säkert. 

Telematik gör det möjligt att samla in och överföra data om fordon, förflyttningar och trafiksäkerhet. Informationen används för att fjärrövervaka och fjärrstyra transportsystem och se till att att de fungerar säkert och tillförlitligt. Smart telematik är ett av de viktigaste instrumenten för att förbättra och utveckla transportsystemen i smarta städer: från vägar och tunnlar till elfordon, cyklar och räddningstjänster.


 

Sätt att göra trafiken smartare:

 
Bättre övervakning

 

Bättre övervakning

Förbättrad övervakning av data hjälper till att identifiera potentiella problem snabbare.

icon-06.png

 

Snabbare kommunikation

Effektiv kommunikation med trafikanter förebygger olyckor och trafikstockningar.

Förbättrad säkerhet

 

Förbättrad säkerhet

Att se till att tunnlar och annan känslig infrastruktur är trygg oavsett situation.


 

Automatisering av vägar och tunnlar -

Caverions tjänster

 
Tunnel entrance

Automationssystem för vägar och tunnlar

För att möjliggöra smidig och säker drift i tunnlar installerar och underhåller vi alla smarta tekniska lösningar som larm, sensorer och skyltar. Till exempel:

Remote center

Distansövervakning ger dig insyn i trafikstockningar i realtid och gör att du kan anpassa hastighetsbegränsningarna därefter.

Vårt Remote center kan övervaka din infrastruktur dygnet runt. Detta gör det möjligt att reagera snabbt och upptäcka eventuella problem tidigt.

Operatörer i driftcentralen övervakar data-, video- och övervakningssystem. Att reagera snabbt  i alla situationer förhindrar ytterligare trafikstockningar och förbättrar kommunikationen med förarna.

Läs mer om Remote Center och fjärrövervakning.

Remote center

 

Läs mer: