Ensam är inte stark. Många åtgärder samtidigt, tid och resurser över till annat.

Ett EnPC-projekt är en del av energiomställningen där ett snabbt genomförande och minskad klimatpåverkan bidrar till att genomföra Agenda 2030. Att energirenovera på djupet ökar värdet på fastigheterna, minskar framtida underhållsskuld och förbättrar miljön för de som använder fastigheterna varje dag.


Vi kommer tillsammans överens om garantin av den totala minskade energianvändningen, utbildar personal i hur man hanterar nya installationer, tar fram underhållsplan för fastighetens installationer och följer upp i SmartView.

 
Han och fot 200.png

 

Helhetssyn

När alla energibesparande åtgärder samlas i ett större projekt får kunden snabbare resultat för att nå sina mål.

 

Han och fot 200.png

 

Energiprestanda

Konkreta åtgärder som minskar energianvändningen och förbättrar inomhusklimatet.

 

Han och fot 200.png

 

Ekonomisk balans

De drastiskt minskade energikostnaderna betalar projektet och håller ekonomin i balans.