Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

 

Produktionen av värme och el har en enorm inverkan på vår miljö och vår framtid.

Ett kraftvärmeverk är en typ av kraftverk som genererar el och fångar upp den (annars bortkastade) värmeenergin som kan användas för uppvärmning. Vi får en hållbar produktion av värme och el när vi väljer rätt energikällor samt driver och underhåller anläggningarna på rätt sätt.


 

När vi driver och underhåller anläggningarna rätt minska vi koldioxidutsläppen avsevärt, ökar effektiviteten och ser till att ingen energi går till spillo.

 
Avancerad automation

 

Avancerad automation

När driften av anläggningen optimeras med smart teknik som används av branschexperter ökar effektiviteten och säkerheten.

Maskininlärning

 

Maskininlärning

Verksamheten blir ännu mer effektiv när ytterligare data från processer samlas in via IoT-sensorer och sedan analyseras och  tillämpningar för maskininlärning adderas.

Drift och underhåll

 

Drift och underhåll

Data hjälper våra kollegor som arbetar med drift och underhåll att fatta rätt beslut. El- och värmeförsörjningen måste vara oavbruten och säker - varje timme varje dag.


Staden behov ändras ständigt - smarta kraftvärmeverk svarar upp

Ett smart kraftvärmeverk är nära kopplat till den omgivande smarta staden och  producerar lämplig mängd energi och värme för företag och bostäder. Experter från energisektorn driver och underhåller anläggningen effektivt och ser till att det blir minimalt med driftsstopp i den kritiska leveransen av värme och el.

Kvinna som arbetar i ett CHP-laboratorium

Caverions partnerskap för drift och underhåll:

  • Vi sköter drift och underhåll av kraftvärmeverk, värmeverk, fjärrvärmenät och vattenkraftverk, inklusive tilläggsprojekt och installationstjänster.
  • Miljöbestämmelser och hållbarhetsmål beaktas vid driften av kraftverk och värmenät.
  • Effektivitet i verksamheten minskar miljöpåverkan.
  • Vi prioriterar en kontinuerlig förbättring av säkerheten i vårt drifts- och underhållsarbete, vilket säkerställer medarbetares hälsa och välbefinnande och garanterar en nödvändig säker el- och värmeförsörjning.

Läs mer om underhåll för kraftverk. 

Smartare värme- och elproduktion

Genom att använda de senaste IoT- och AI-verktygen och genom att välja rätt energikällor kan vi se till att:

  • Öka energieffektiviteten
  • Optimera drift och underhåll i anläggningen
  • Minska miljöpåverkan
  • Använda koldioxidneutrala förnybara bränslen.
  • Skapa en säker driftsmiljö
Två personer i ett kraftvärmeverk
 

Läs mer om våra industrilösningar: