Byggprojekt

Byggprojekt

 

En lyckad livscykel för din fastighet börjar redan innan du tar första spadtaget.

I ett modernt byggprojekt behöver du planera rätt från start för att  fastigheten ska bli  så smart och hållbar som möjligt. Eftersom byggnader ofta står för den näst största kostnaden för företag, är det viktigt att ta hänsyn till framtida krav på drift och underhåll.


 

Smarta byggnader ska planeras för en hel livscykel

 
icon-47.png

 

Fastighetsägare

På grund av skärpta regler och allmänhetens klimatmedvetenhet fokuserar fastighetsägare och boende i allt högre grad på fastigheters miljöpåverkan.

Investerare

 

Investerare

Investerare letar efter hållbara utvecklingsprojekt när de ska satsa.

Livscykel

 

Strategi för en livscykel...

Att tillämpa ett livscykelperspektiv på fastighetsprojektet är en smart investering både på både kort och lång sikt.


 

Visualisera ditt projekt med hjälp av BIM - Building Information Modelling.

 
 

Förstå hur BIM fungerar i praktiken:

 
 

I stora byggprojekt finns det ofta ett stort antal leverantörer som arbetar sida vid sida med ständigt föränderliga, men av varandra beroende, projektplaner. Detta leder lätt till felräkningar, missnöje, förseningar i genomförandet och kanske till och med till kostnadsökningar. Se till att detta inte händer i ditt projekt - det gör du genom att införa BIM (Building Information Modeling).

BIM skapar en digital modell av din byggnad med alla funktioner och fysiska egenskaper. Den gör det möjligt för dig att tolka byggnaden visuellt i realtid, att göra simuleringar, förbättra kommunikationen och att upptäcka potentiella konflikter i förväg.

Alla inblandade parter kan utnyttja denna gemensamma kunskapsbank för att få information om din byggnad. Här får du en tillförlitlig grund för dina beslut under projektet och även för  framtida drift.

 

 

Få expertrådgivning från en pålitlig partner för livscykeln

 

Partnerskap under hela livscykeln gynnar fastighetens investerare, användare och - själva byggnaden.

Du kan spara upp till 30 % av dina årliga energi- och underhållskostnader om du tar hänsyn till dem i planeringsfasen i stället för att fundera över det efter att byggnaden är klar. Detta kan vi garantera.

Fördelar med livscykelavtal:

 • Fastighetsanvändare garanteras samma fina villkor under hela livscykeln.
 • Hållbarhet: delat ansvar med betoning på en lång livscykel.
 • Förbättrad riskhantering och minskad total ägandekostnad.
 • Smidig övergång från projekt till underhållsfas.
 • En partner under hela livscykeln gör det möjligt att utveckla servicemodeller och verkligt långsiktigt samarbete.
 • Möjlighet att fokusera på din kärnkompetens och överlåta ansvaret för din fastighet till specialister.
 • Säkerställer rätt beslut om "det bästa för byggnaden" i det långa loppet och möjliggör användning av bästa tillgängliga teknik och innovationer.
 • Öppenhet genom hela projektkedjan.
 

När du planerar din fastighet bör du i första hand vända dig till en partner som Caverion, som kan ge dig expertråd och rätt design och utförande:

 • Ingenjörskunskap
 • Kunskap om alla tekniska discipliner
 • Moderna digitala lösningar


Be om råd för din  investering och be om en beräkning av hela livscykelkostnaden för att få en transparent och fullständig total livscykelkostnad (TLCO).

 

Fastighetens livscykel och ackumulering av kostnader

 
TCLO.jpg
 

 

Läs mer: