Smarta idrottsanläggningar

Smarta idrottsanläggningar

 

Slösa inte energi på idrott!

Idrottsanläggningar är mycket energiintensiva anläggningar. I en ishall går energin till exempel åt till kyla (frysning av isen), ventilation, belysning och uppvärmning i olika delar av arenan. Detta innebär att vi värmer och kyler samtidigt, och detta är ett utmärkt exempel på när smart energioptimering och kylteknik kan användas för att undvika att värdefull energi slösas bort. Kondensatorvärmen från isbanan kan användas för att värma upp simbassängen, och energibalansen övervakas automatiskt för att uppnå optimala förhållanden för både skridskobanan och simbassängen.


 

Förbättra hållbarhet och resultat i ishallar:

 
Automatisering av kylning

 

Kylautomation

Smart kylteknik som distansövervakar och fjärrstyr kylutrustningen, förutser potentiella problem och löser dem innan de uppstår, vilket ger ett kraftfullt stöd till anläggningens automationsteknik.

CO2-kylning

 

CO2-kyla

CO2 är ett naturligt, hållbart och billigt köldmedium som förbättrar energieffektiviteten avsevärt eftersom mer av restvärmen från CO2-kyla kan återvinnas och återanvändas på annat håll.

icon-90.png

 

Energiförvaltning

Genom att hantera värme och kyla i samma system kan anläggningen bli självförsörjande när det gäller energi. Som en del av en smart stad kan överskottsenergi överföras till fjärrvärmenätet.


Hållbarhet och kostnadseffektivitet i idrottsanläggningar:

 

 

Läs mer: