I en smart stad ska vi känna oss trygga.

För det behöver vi mat på bordet och tak över huvudet. Men sen då? Vårt uppkopplade samhälle kräver pålitlig hantering av samhällskritisk data och en trygg och hållbar infrastruktur. Vi behöver också trygga platser för våra barn och äldre.

Här kan du läsa mer om hur vi skapar trygghet tillsammans med  några kunder


 

Fakta om Secured by Caverion

 

 

Integrerade lösningar

Vi använder oss av ett flexibelt, helt öppet gränssnitt och öppet kommunikationsprotokoll. Det gör att du stannar för att du vill, inte för att du måste. Våra integrerade lösningar minskar också manuellt arbete och minskar kostnader. Våra lösningar är också användarvänliga.

 

 

 

Stabila funktioner

Den tillförlitligheten du får genom att kombinera övervakning och kontroll via Caverios molntjänster är unik. Du får en leverantör för hela livscykeln, engagemang samt systemkompatibilitet. Lösningarna är också hållbara, med kvalitetssäkrade komponenter och lokal förvaltning.

 

 

 

Hög kompetens

Vi som jobbar med dig är erfarna säkerhetstekniker. Vi utbildar och utvecklar kontinuerligt våra medarbetare och har tillgång till, och kunskap om, den senaste teknologin.


 

Secured by Caverion - våra tjänster

 

Vi tar hand om din personliga säkerhet samt säkrar tillgångar och information. Tillträdeskontroll höjer företagets säkerhetsnivå genom att se till att endast rätt personer har tillgång till lokaler - via anpassningsbara realtidslösningar.

Fördelar

 • Vi vet i realtid vem som har tillgång till anläggningarna, vilket gör det möjligt att säkert och effektivt använda utrymmen och lokaler.
 • Optimalt integreras systemet sömlöst med en mängd andra system som BMS, AV, HR och andra säkerhetssystem som inbrottslarm och CCTV och kan också integreras med till exempel belysning och värme/kyla.

Lösningar

 • Öppen plattform och lång livscykel, ej låst till en produktleverantör
 • Mer användarvänlig genom systemintegrationer (AV, BMS, HR-system)
 • Trådlösa läsare (t.ex. mobiltelefon istället för åtkomstkort), enkla att installera och administrera
 • Biometriska lösningar med fingeravtryck eller irisskanning för säkra webblösningar
 • Tekniska system med global täckning i absolut framkant
 • Kostnadseffektiva molnbaserade lösningar
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll

Läs mer om tillträdeskontroll och kontakta oss

Stora lokaler med flera ingångar och hundratals användare  - att hålla fastigheterna säkra, effektiva och samtidigt användarvänliga kan vara en utmaning. Modern kameraövervakning använder maskininlärning, så att du enkelt upptäcker eventuella problem och håller besökarna trygga.

Fördelar

 • Förhindrar risker för människor och egendom
 • Ger information i utredningar
 • Minskar personalkostnader och manuellt arbete
 • Ger värmekarta för att optimera flöden och inför resursplanering
 • Upptäcker brand i ett tidigt skede
 • Automatiserar rumsövervakning – medarbetare kan fokusera på annat
 • Automatisk upptäckt av avvikande beteende eller bristande efterlevnad av lokala föreskrifter exempelvis människor eller fordon som rör sig åt fel håll, personer på en arbetsplats som inte bär hjälm eller andra obligatoriska skydd.

Lösningar

 • Öppen plattform och lång livscykel, inte låst till en produktleverantör
 • Mer användarvänlig genom integrationer med annan teknik (t.ex. tillträdeskontroll, AV, BMS, brand, HR-system)
 • Engångsinvestering eller som tjänst
 • Kostnadseffektiva molnbaserade lösningar
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll

Läs mer och kontakta oss

Planerade åtgärder eller som tjänst skyddar tillgångar och människor med få fysiska ingripanden.

Fördelar

 • Förhindrar risker för människor och egendom
 • Ger information till utredningar
 • Minskar personalkostnader och manuellt arbete
 • Lever upp till försäkringsbolagens regler
 • Upptäcker intrång eller personer som befinner sig i skyddszoner 24/7/365
 • Automatiserar rumsövervakning – medarbetare kan fokusera på annat

Lösningar

 • Öppen plattform och lång livscykel, inte låst till en produktleverantör
 • Mer användarvänlig genom integrationer med annan teknik (t.ex. tillträdeskontroll, AV, BMS, brand, HR-system)
 • Engångsinvestering eller som tjänst
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll

Läs mer och kontakta oss

Bränder i konstruktionen kan spridas oerhört snabbt. Lägg där till brandfarliga kemikalier, mycket folk på plats och ett omodernt brandlarm - då är människors liv, egendom och verksamhet i fara. För att minska riskerna - se till att installera moderna system och underhåll de väl. Läs mer om hur du tryggar människor i den smarta staden.

Fördelar

 • Licens för flera system
 • Specialsystem och detektorer:
 • Flam-, linje- och provtagningsdetektorer
 • Explosiva produkter (EX)
 • Analoga, digitala och optiska termiska fibersystem
 • Talat utrymningslarm

Lösning

 • Öppen plattform och lång livscykel, inte låst till en produktleverantör
 • Mer användarvänlig genom integrationer med annan teknik (t.ex. tillträdeskontroll, AV, BMS, brand, HR-system)
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll

Läs mer om uppkopplade larmsystem och kontakta oss

Läs mer om brandlarm och kontakta oss

Planerade insatser eller som tjänst. Du får direktinstruktion i nödfallssituationer via röstmeddelanden.

Fördelar

 • Det bästa sättet att nå människor i nöd är talade instruktioner
 • Sömlös integration med brandlarmsystem
 • Certifierade komponenter säkerställer tillförlitligt röstevakueringssystem
 • Inte bara för nödsituationer vid brand, utan också för andra tillfällen där information behövs.

Lösning

 • Öppen plattform och lång livscykel, inte låst till en produktleverantör
 • Alltid bästa möjliga produktval för projektet och uppgiften
 • Komplett IP-baserat system för talat utrymningslarm, Bosch Praesensa
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll
 • Alla systemkomponenter övervakas

Läs mer om uppkopplade säkerhetssystem och kontakta oss

Planerade insatser eller som tjänst. Släcksystem skyddar människor i byggnaderna och minimerar egendomsskador.

Fördelar

 • Minimerar skador
 • Räddar liv
 • Reducerade försäkringskostnader

Lösning

 • Öppen plattform och lång livscykel, inte låst till en produktleverantör
 • Mer användarvänlig genom integrationer med annan teknik (t.ex. tillträdeskontroll, AV, BMS, brand, HR-system)
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll

Läs mer om släcksystem och kontakta oss

Intelligenta låssystem tar vid och/eller kompletterar där tillträdeskontrollen slutar. Kostnadseffektiv lösning hanterar hela lokalerna från dörr till dörr.

Fördelar

 • Licens för flera system
 • Koll i realtid vem som har kommit in i lokalen
 • Nyckelhantering via smartphone eller internet
 • Åtkomst och loggar kan uppdateras av användare, och administratören har överblick på systemstatus
 • Tidsstyrt tillträde
 • Nyckelfria lösningar via smartphone
 • Systemet kan integreras sömlöst med tillträdessystem, Smart View eller HR-system eller liknande.

Lösning

 • Öppen plattform och lång livscykel, inte låst till en produktleverantör
 • Mer användarvänlig genom integrationer med annan teknik (t.ex. tillträdeskontroll, AV, BMS, brand, HR-system)
 • Hel livscykel, från design och konstruktion, installation, drift och underhåll

Plötsliga allvarliga risker som en brand eller vattenläcka, utsätter inte bara din fastighet och de som finns i närheten för fara. Det innebär ofta också avsevärda problem för verksamhetens drift. Dock kan det ta mycket resurser att hantera larm i din fastighet. Hur får du den både trygg och resurseffektiv?

Läs mer om larmsystem