Caverion Remote Center

Caverion Remote Center

Caverion Remote Center

 

Fastigheter i smarta städer kan skötas från vilken plats som helst

Växande städer består av tusentals enskilda byggnader, från kraftverk till kontor, bostäder och butiker. Detta innebär att underhållet utförs enligt ett fördefinierat schema (oavsett om utrustningen behöver underhåll vid det planerade besöket eller inte) och att en tekniker skickas ut när det går ett larm. Genom att ansluta fastighetstekniken till driftledningscentral, där byggnaden kan övervakas på distans av systemexperter, kan vi förvalta fastigheterna mer effektivt. Detta minskar drifts- och underhållskostnaderna samtidigt som man säkerställer att allt är perfekt.


Tre sätt att förbättra byggnaders funktioner med distanstjänster:

 
Ökat välbefinnande

Ökat välbefinnande

Fel eller avvikelser i tekniska system kan upptäckas och åtgärdas i en driftledningscentral på distans innan de boende drabbas av (t.ex.) dålig inomhusluft eller temperatursvängningar.

Minska utsläppen

Minska utsläppen

Byggnader står för upp till 40 procent av våra totala koldioxidutsläpp. Analyser via artificiell intelligens och övervakning i realtid som utförs av energiexperter bidrar till att optimera effektiviteten samt produktion och lagring av energi.

Kostnadseffektivitet

Öka kostnadseffektiviteten

Kostsamma underhållsbesök kan minskas genom att kontrollera larmen från Remote center som endast behöver skicka en specialist till platsen om det finns behov av det.


 

Distanstjänster som en del av det förebyggande underhållet

82 % av tekniska larm är slumpmässiga och 20-40 % av underhållsbesöken är oplanerade, så vi behöver en lösning som kan förbättra byggnadens prestanda och som kan kombineras med förebyggande underhåll.

När en fastighet är ansluten till Remote center samlas dess data in och jämförs med tusentals andra byggnader. Automatiska larm indikerar när det finns en avvikelse, och teknikexperter övervakar data för att lösa eventuella problem. Att kombinera smarta svar från ett distanscenter med förebyggande underhåll av smarta system är en del av god fastighetsförvaltning och bidrar till att sänka livscykelkostnaderna.

Palais quartier, Frankfurt

 

Viktiga fördelar

En snabbare svarstid innebär att de flesta incidenter kan lösas omedelbart när de inträffar. Ett snabbt svar kan vara avgörande för t.ex. tids- eller temperaturkänslig utrustning och spelar en viktig roll för ditt varumärkes rykte.

Över 90 % av byggnadslarmen kan åtgärdas på distans utan att en underhållsarbetare behöver skickas till platsen.

Referensdata från tusentals byggnader kan användas för att optimera förhållandena och energieffektiviteten.

Behovet av underhållsarbete kan identifieras tidigare och underhållet kan planeras så att påverkan på verksamheten minimeras.

Även om varje plats övervakas unikt kan regler för fastighetsautomation tillämpas baserat på liknande byggnader. Justeringar kan göras samtidigt för alla fastigheter.

Din byggnad kan övervakas, regleras och säkras utan att människor behöver vara på plats.

 

Artificiell intelligens och experter som analyserar fastighetsdata

När en fastighet är ansluten till vårt Remote center kan fastighetsdata analyseras av både artificiell intelligens (AI) och experter. Detta hjälper dig att upptäcka vilka åtgärder som ska till för att förbättra fastighetens långsiktiga värde.

AI är till exempel användbar för att hantera efterfrågan, där den kan avgöra hur fastigheten reagerar på förändringar i pris och tillgång till ren energi.

Expertanalyser hjälper till att skaffa insikter som kan optimera det dagliga underhållet och stötta strategiskt beslutsfattande för hela fastighetsportföljen.

En av Caverions kontorsbyggnader

Här hittar du några av våra smarta lösningar och tjänster: