Välkommen till Caverions smarta stad

Hur vi mår och vad vi åstadkommer påverkas av hur väl vi lyckas bygga och utforma våra omgivningar.  I caverion SmartCity delar vi med oss av berättelser och exempel på hur vi hjälper våra kunder och bygger hållbara lösningar i det vi utformar och levererar. Alltid tryggt och transparent.

 


Genom att konstruera våra omgivningar på ett smart och hållbart sätt, ser vi till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra.

För närvarande står städerna för mer än 70 procent av världens totala koldioxidutsläpp och städer använder en tredjedel av världens energi. Enbart inom EU står byggnader för cirka 40% av utsläppen.

Smart City

Caverion Smart City

Vi skapar hållbar påverkan

I Caverion SmartCity kan du utforska de smarta och hållbara lösningar vi använder för att skapa effektiva, blomstrande miljöer som främjar hälsa och välbefinnande.

Small foot - big hand. Hållbara avtryck i smarta, digitaliserade omgivningar

Vårt ökade handavtryck - det positiva koldioxidavtrycket vi lämnar via våra tekniska tjänster - blir våra kunders minskade fotavtryck. Just nu är Caverion Sveriges handavtryck 3 x så stort som vårt fotavtryck*. Vårt mål till 2030 är att vårt positiva handavtryck för koldioxid ska vara 10 x större än vårt eget fotavtryck.

*Siffrorna avser 2021 och våra beräkningar baseras på ett antal större energibesparingsprojekt, våra Energy Performance Contracting (EPC) projekt samt de elbilsladdlösningar vi installerar och servar.

Vårt handavtryck bidrar till att minska våra kunders fotavtryck
 

Grunden är våra medarbetare

Våra medarbetare finns i centrum och är Caverions hjärta. Vi skapar hållbar tillväxt utifrån våra värderingar: Vi levererar det vi lovar. Vi gör det tillsammans. Vi utforskar och förbättrar.

Caverion employees