Smarta skolor

Smarta skolor

 

Smarta skolor ökar välbefinnandet och inlärningen

Barn lär sig bäst i trygga och inspirerande miljöer. Med långsiktig planering och smarta investeringar kan vi skapa fantastiska villkor för barn, både  i dag och för kommande generationer. Studier visar en tydlig koppling mellan inomhusluft och inlärningsresultat: ökad ventilation i klassrummen kan förbättra barnens testresultat med upp till 5 % och öka den dagliga närvaron med upp till 2,5 %, vilket bevisar att smarta skolor också är smarta investeringar!


 

ABC för att förbättra resultat i skolan:

 
AV-system

 

Moderna AV-system

Audiovisuella system för utbildning gör det möjligt för lärare att visa information på ett tydligt och interaktivt sätt. Smarta AV-verktyg berikar inlärning både på distans och på plats, integrerat med t.ex. ljud, ljus,  videoproduktioner och presentationer.

SmartView

 

Caverion SmartView

Med Caverion SmartView kan lärare och skolledare enkelt se inomhusförhållandena i varje klassrum (t.ex. temperatur, CO2-nivåer) och göra justeringar för att skapa idealiska förhållandena i klassrummet.

Ventilation

 

Förbättrad ventilation

Luftkvaliteten inomhus har stor betydelse för kognitiva funktioner - människor presterar bättre i klimatvänliga byggnader med bättre ventilation. Korrekt ventilation och luftkonditionering bidrar till att förhindra spridning av sjukdomar och partiklar, vilket skapar hälsosammare miljöer för lek och lärande.


 

Att hantera fastigheternas livscykler i skolor och andra offentliga byggnader

Ett offentlig-privat partnerskap är ett långsiktigt avtal mellan en tjänsteleverantör som Caverion och offentlig verksamhet. Via modellen tar vi hand om fastigheten under hela dess livscykel - vi tar hand om förvaltningen och underhållet, ser till att systemen fungerar som planerat och att de boende alltid vet vem de ska vända sig till.

Fördelar med offentlig-privata partnerskap och livscykelkontrakt:

  • Caverion garanterar fastighetens funktionalitet i upp till 25 år.
  • We take responsibility of maintenance and ensure there is no accumulated maintenance debt.
  • We plan, implement, and maintain all building technologies ensuring smooth operations throughout the entire lifecycle.
  • We carry the risk so our partners are aware of all anticipated costs for the next 25 years.
 

 
 

Results

0
Sortera efter

Inga resultat