Datacenter ger kraft åt tekniken för smarta städer

Datacenter är de fysiska anläggningar där data lagras och bearbetas. I takt med att våra städer blir smartare och mer uppkopplade blir vikten av säkra, tillförlitliga och hållbara datacenter allt tydligare. Inomhusförhållandena i ett datacenter är mycket kontrollerade, och ventilation och kyla spelar en viktig roll för total energiförbrukning. Den överblivna (annars "bortkastade")  värmen från datacenter kan återvinnas och användas i närliggande byggnader eller till fjärrvärme, och exempelvis solpaneler kan bidra till att generera miljövänlig energi som kan användas av datacentret.

 

Våra tjänster och lösningar är en del av moderna datacenter:

 
Molnteknik

 

"Molnet"

Molnbaserade lösningar för automationsteknik möjliggör tjänster som fjärrövervakning, avancerad analys och optimering av både energi- och underhållskostnader. 

Energiförvaltning

 

Energistyrning

Energihantering och -optimering spelar en avgörande roll för datacentrets effektivitet och hållbarhet, eftersom så mycket som 75 % av datacentrets driftskostnader går åt till energi.

Cooling data centres

 

Kyla

Kylning av datacenter kan stå för ungefär 30-50 % av den totala elförbrukningen i ett datacenter och är ofta det mest effektiva området för optimering. Caverion har stor erfarenhet inom detta område.


You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

 

Läs mer: