Datacenter

Datacenter

 

Datacenter ger kraft åt tekniken för smarta städer

Datacenter är de fysiska anläggningar där data lagras och bearbetas. I takt med att våra städer blir smartare och mer uppkopplade blir vikten av säkra, tillförlitliga och hållbara datacenter allt tydligare. Inomhusförhållandena i ett datacenter är mycket kontrollerade, och ventilation och kyla spelar en viktig roll för total energiförbrukning. Den överblivna (annars "bortkastade")  värmen från datacenter kan återvinnas och användas i närliggande byggnader eller till fjärrvärme, och exempelvis solpaneler kan bidra till att generera miljövänlig energi som kan användas av datacentret.

 

Våra tjänster och lösningar är en del av moderna datacenter:

 
Molnteknik

 

"Molnet"

Molnbaserade lösningar för automationsteknik möjliggör tjänster som fjärrövervakning, avancerad analys och optimering av både energi- och underhållskostnader. 

Energiförvaltning

 

Energistyrning

Energihantering och -optimering spelar en avgörande roll för datacentrets effektivitet och hållbarhet, eftersom så mycket som 75 % av datacentrets driftskostnader går åt till energi.

Cooling data centres

 

Kyla

Kylning av datacenter kan stå för ungefär 30-50 % av den totala elförbrukningen i ett datacenter och är ofta det mest effektiva området för optimering. Caverion har stor erfarenhet inom detta område. 

Läs mer: