Vi tar hand om hela processen för en fungerande laddinfrastruktur

Med en partner för laddningsportföljens hela livscykel minskar den totala ägandekostnaden och du kan fokusera på sin kärnverksamhet och lämna över hela processen från planering till drift och underhåll till Caverion. Vi designar högkvalitativa system som är skalbara, smarta och enhetliga och vi samarbetar med alla intressenter, från tillverkarna till nätägarna, för att se till att alla regulatoriska krav följs, att vi hela tiden förbättrar och bidrar med innovativa lösningar. För den som ansvarar för utbyggnaden (CPO), nnebär detta ett kontrakt, en kontakt för hela laddningsplatsens livscykel.


 
Life cycle för ladd.jpg
 

Fördelar för dig som kund:

  • Aktivera högeffektinstallationer
  • Kostnadseffektiv drift och underhåll
  • Standardiserat koncept med distansstyrning
  • Minskade installationskostnader och byggtider
  • En enda kontaktpunkt (vår KAM tar hand om dig)
  • Rikstäckande med många enheter
  • SmartView - en välorganiserad kundportal för förebyggande underhåll och felkorrigeringstjänster hjälper dig att minska laddningstiden.
  • Vi finns nära dig och är experter inom området – därför är vi en perfekt partner för drift och underhåll för dig som har  laddstationsportföljer med stor grafisk spridning.
  • Caverion är också servicepartner för flera av de stora EV-tillverkarna, vilket säkerställer att vi är certifierade för att utföra garantireparationer och att vi har nödvändig teknisk kunskap.