Smarta kontor

Smarta kontor

 

Hur vi har det på jobbet formas av de omgivningar vi lyckas skapa.

Fastigheter påverkar våra prestationer, vår hälsa och vårt välbefinnande. Smarta byggnader fokuserar på användarna för att se till att du får bekväma och hälsosamma lokaler. För att uppnå detta är smarta fastigheter fulla av sammanlänkad smart teknik, plattformar som samlar in data och avancerade analyser. De möjliggör smarta tjänster och lösningar som hjälper till att driva byggnaden effektivt och hållbart. Att skapa hållbart kräver att man ser att byggnader är del av ett större ekosystem. Smarta fastigheter ansluts till intilliggande byggnader och staden som sådan, för att vi ska kunna använda och dela resurser effektivt. I slutänden handlar det om att skapa en hållbar, effektiv och användarvänlig miljö som garanterar att du kan prestera på topp.


Smarta fastigheter ger hållbara resultat för företag, människor och omvärld.

Energieffektiva system och åtgärder

 

Energieffektivitet och energieffektiva åtgärder

All fastighetsteknik är ansluten till ett fastighetssystem (BMS) som kan analysera och förutsäga behov och därigenom optimera driften.

Resultat och välbefinnande

 

Resultat och välbefinnande

Fastigheten anpassar sig till olika användares behov, ser till att det är behagligt och bekvämt att arbeta och fastighetens status syns tydligt. 

Hållbarhetsmål

 

Uppnå hållbarhetsmålen

Energiförbrukningen optimeras, tekniken moderniseras och byggnaden ansluts till stadens smarta nät.


Smarta lösningar för fastigheter

 

Caverion SRI-konsultation

 • Vi analyserar byggnadens intelligensnivå och ger kundspecifika rekommendationer för tekniska behov.
 • Baserat på Europeiska kommissionens EPBD-direktiv och gemensam SRI-beräkningsmetod.

Byggnadsautomation

 • Den fungerar i båda riktningarna och möjliggör kommunikation med anslutna tekniska byggnadssystem, t.ex. säkerhets- och trygghetssystem, laddningsstationer för elfordon, smart belysning, system för förnybar energi osv.
 • Optimera energianvändningen som en funktion av (lokal) produktion och optimerad grön energilagring.
 • Förbättra komforten för invånarna genom automatisering.
 • Automatisera diagnoser och underhållsprognoser.

Lösningar som möjliggörs av smart teknik och automatiserad analys, t.ex.


 
Skyscraper

Sätt upp mål för din fastighet

Genom att sätta upp mål kan vi mäta hur fastigheten presterar i förhållande till målen: bidrar den till människors välbefinnande och uppnår den hållbarhetsmålen? Typiska mål kan vara:

 • Sund arbetsmiljö
 • Medarbetare stannar
 • Högre produktivitet
 • Högre tillfredsställelse hos de som finns i fastigheterna
 • Lägre kostnader för fastighetens livscykel
 • Lägre energiförbrukning
 • Mindre koldioxidutsläpp
Skyscraper

System för fastighetsförvaltning

Ett modernt fastighetssystem (BMS) är en viktig del av en smart byggnad och hjälper dig att minska koldioxidutsläppen. BMS gör din byggnad flexibel och anpassningsbar, samtidigt som den integreras i den omgivande staden.

De data som samlas in via BMS kan visualiseras i användarnas  smarta enheter. Här kan man också distansövervaka sin energianvändning, hantera fastighetsteknik som belysning, kyla eller uppvärmning samt upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.

 
Skyscraper_Left_480x250.jpg

Att övervaka och följa information i realtid i ett och samma system

Genom att lägga till ett BMS har fastigheten nu blivit smartare och samlar in stora mängder data. Genom att analysera informationen kan du sänka kostnaderna, förbättra fastighetens skick och se till att besökare och hyresgäster trivs.

Caverion SmartView är en plattform som ger dig insyn i realtid i dina fastigheters drift, status och prestanda.

Fördelar med Caverion SmartView:

 • Få tillgång till alla relevanta fastighetsdata med bara några få klick
 • Jämför hela ditt bestånd
 • Gå från reaktivt till proaktivt fastighetsunderhåll
 • Övervaka hur väl SLA:s uppfylls
 • Öka tillfredsställelsen hos de som finns i dina byggnader
Skyscraper_Right_480x250.jpg

Förstå vilken beredskap som finns i din fastighet att anpassa sig efter framtida krav

En smart kontorsfastighet innehåller tekniska fastighetssystem, smartare analys och digitala plattformar. Börja med ta reda på ditt värde för framtiden -  via Caverion Smart Readiness Indicator (SRI). SRI är i sitt ursprung en analysmetod för att mäta byggnadens smarta beredskap. Metoden  baseras på EU:s direktiv som hanterar energiprestanda - EPBD. Kring detta har vi byggt en process.

SRI-beräkningen utvärderar byggnadens förmåga inom tre områden:

 1. Optimera energieffektiviteten och den totala prestandan när fastigheten används
 2. Anpassa driften till användarens behov
 3. Anpassa sig till signaler från nätet (t.ex. demand/respons).

Läs mer om Caverion SRI-konsultationen

 

Här! Några exempel på smarta fastigheter och anläggningar: