Smarta butiker

Smarta butiker

 

Smart, energieffektivt och hållbart

Stormarknader och livsmedelsbutiker har en av de högsta energiförbrukningarna bland kommersiella byggnader. Tack och lov har vi metoder för att spara energi och minska koldioxidutsläppen i livsmedelsbutiker.


 
Kylning

 

Kyla

Kylsystemen står för 35-50 % av en livsmedelsbutiks totala energiförbrukning. Kyla i detaljhandeln spelar en viktig roll när det gäller att uppnå hållbarhets- och effektivitetsmål.

icon-01.png

 

Säkerhet och övervakning

Tillförlitliga uppgifter om kundernas beteende i butiken med bibehållen fysisk säkerhet. Detta kan användas för att optimera butikens utformning, förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.

Förordning

 

Regler och förordningar

Nationella bestämmelser och EU-regler syftar till att påskynda en grön våg av fastighetsupprustning och öka användningen av smart teknik i alla byggnader samt minska utsläppen av växthusgaser fram till 2030.

 

Caverion Energy Centre

Stormarknader och butiksmiljöer är typiska miljöer som kräver uppvärmning och kylning samtidigt: uppvärmning (på vintern) eller kylning (på sommaren) för att hålla butiken behaglig för människorna där inne, med sofistikerad kylautomatisering för att hålla produkterna fräscha och säkra. Genom att ta ett helhetsgrepp på energianvändningen i en stormarknad och kontrollera både den energi som förbrukas och den som skapas (t.ex. genom att utnyttja den värme som genereras vid kylning) kan vi skapa en mycket effektiv och hållbar stormarknad.

  • Besparingar på 60-70 % jämfört med traditionella system.
  • Testad och snabb att installera
  • Service och underhåll från en enda partner

Hållbar CO2-kyla

Den globala uppvärmningseffekten av traditionella syntetiska köldmedier (F-gaser) är upp till 25 000 gånger större än om man använder koldioxid som köldmedium.

F-gaser har vanligtvis använts i kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar, och att byta till naturlig CO2-kylning är ett mycket effektivt steg som butiker kan ta för att uppfylla hållbarhetsmålen och samtidigt förbättra effektiviteten!

Förbättra kundupplevelsen i en trygg och säker miljö

Stora mängder data genereras från kameror och kan integreras med andra system för att ge kunderna ett värde som sträcker sig längre än till fysisk säkerhet.

Kameradata kan till exempel analyseras tillsammans med data från annan teknik från fastighetssystemet (BMS), och dessa data kan användas för att skapa värmekartor över rörelser i en butik för att därefter kunna optimera lokalen utan att äventyra kundernas integritet.


 

Läs mer: