Renrum

Vad är ett renrum?

Ett renrum möjliggör maximal kontroll över exempelvis mängden luftburna partiklar, temperatur, luftfuktighet, differenstryck och statisk elektricitet.

Kontrollerad processmiljö

Vissa industrier kräver en kontrollerad processmiljö och där tillverkningsprocessen, regelverk eller branschöverenskommelser (så kallade GMP – Good Manufacturing Practice) medför krav på minimala nivåer luftburna partiklar och maximal kontroll över temperatur, luftfuktighet, differenstryck och statisk elektricitet.

Caverion erbjuder både heltäckande renrumslösningar och kvalificering och tester av renrum. Hos oss möter du experter med stor erfarenhet av projektledning, design, konstruktion och installation av validerade renrumsprojekt.

Bred marknad för renrum

Våra kunder som är i behov av renrumslösningar är verksamma inom elektronik och nanoteknik, läkemedelstillverkning, bioteknik, sjukhus, operationssalar och andra lokaler med behov av t ex spridningskontroll.

CleanPlus

Caverions experter har utvecklat ett heltäckande utbud av varumärkesskyddade produkter för renrum. CleanPlus-produkterna ger optimal kontroll över inomhusmiljön och har en lång rad användningsområden.

CleanPlus uppfyller kraven i GMP och i alla tillämpbara renrumsstandarder. Produkterna uppfyller högsta tänkbara krav på hygienkontroll, kvalitet, flexibilitet och hållbarhet. Alla CleanPlus-produkter är utvecklade och konstruerade av Caverions egna ingenjörer.

Nyckelfärdiga projekt

CleanPlus-produkterna utgör grunden i Caverions nyckelfärdiga lösningar, som anpassas efter ditt företags behov. Vi finns med dig genom hela processen, från den första designfasen hela vägen till kvalificerings- och valideringsprocessen. Det garanterar ett renrum som möter din verksamhets krav och behov under många år framöver.

Konceptdesign

Det första steget mot en pålitlig lösning är en analys av dina framtida behov. Utifrån analysen görs sedan en övergripande utformning av systemet. Såhär tidigt i processen är lösningen inte färdig, men erfarenheterna från konceptdesignen ligger till grund för de kommande stegen. 

Grundläggande design

Under designfasen specificeras dina krav och vi tar fram en offert med fast pris. Vi presenterar också en tidplan där Caverion ansvarar för leveransen utifrån överenskommen kravspecifikation.

Nyckelfärdiga lösningar med fast pris

Nästa steg är implementeringsfasen. Caverion tar hand om hela processen och tar fram färdiga handlingar baserade på funktionskraven och systemförutsättningar. Vi levererar material, utför installationer och säkerställer att alla funktionskrav för ditt renrum är tillgodosedda.

Kvalificerings- och valideringsprocess

Kvalificering av systemen och utrustningen är en viktig del av valideringsprocessen och finns reglerad i EU:s riktlinjer för GMP. För GMP-projekt tar Caverion ofta ansvaret för att utföra de slutgiltiga testerna för design, installation, funktion och resultat.

Renrum med totalkvalitet

CleanPlus renrum är utvecklat och konstruerat för avancerade och krävande miljöer med höga krav på hygien, kvalitet, flexibilitet, livslängd och totalekonomi. Den färdiga lösningen uppfyller alla krav i GMP och i tillämpningsbara standarder. CleanPlus innebär maximalt släta och täta ytor för säker och enkel rengöring, hög mekanisk hållfasthet samt precision i tillverkning och installation. Sammantaget ger detta lång livslängd med bibehållen hög kvalitet.

Konstruktion och tillverkning med korta ledtider

Renrumslösningar utvecklas av Caverions egna konstruktörer med flerårig erfarenhet och installationerna utförs av specifika montageledare och renrumsinstallatörer. Huvudparten av allt material och alla komponenter tillverkas i Norden. Med modern CAD- och IT användning, prefabricering och kundorienterad produktion skapas förutsättningar för korta ledtider, snabba leveranser och kort installationstid.

Service

Vi erbjuder även ett komplett serviceutbud med hög tillgänglighet. Caverion är rikstäckande och vi levererar samma höga kvalitet i våra tjänster oavsett var i landet våra kunder har sin verksamhet.  

Renrum hemsida

Produkter

Vårt sortiment omfattar bland annat:

CleanPlus produktkatalog


CleanWall A - renrumsvägg (dubbelvägg)
CleanCeiling A - gångbart renrumstak
CleanWall M - renrumsvägg (sandwichkonstruktion)
CleanCeiling M - renrumstak
CleanDoor™ A - renrumsdörr
CleanDoor™ M - renrumsdörr 
CleanExtract™ A + M - frånluftspanel
CleanVision™ - renrumsfönster
CleanFloor™ - renrumsgolv
CleanLock™ - slusslås
CleanPass™ - genomräckningsskåp
CleanCom™ - talmembran
CleanSeal™ - hygienisk rörtätning
CleanFittings™ - inredning
CleanLight - belysning