Referenser

AstraZeneca, Sverige

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Bolaget är verksamt i 100 länder och har totalt 50 000 medarbetare.

Tjänsteområden

  • Rådgivande tjänster
  • Managed Services

Teknikområden

  • Säkerhet och skydd
  • Ventilation och luftbehandling
  • Kyla
  • Automation
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Värme och sanitet
  • El

Kundsegment

  • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

Utmaning

Avancerade fastighetstekniska system med hög driftsäkerhet, är en förutsättning för den dagliga verksamheten på de båda anläggningarna. 

Lösning

Caverion levererar en lösning baserad på Managed Services, vilket inkluderar underhåll och drift av AstraZenecas anläggningar i Södertälje och Mölndal. 

År

2012 -

Fakta om anläggningarna 

Fabriken i Södertälje är en av världens största läkemedelsanläggningar, i fråga om yta och produktionskapacitet. Den totala golvytan är 560 000 m2.

I anläggningen i Mölndal finns forskare från 30 olika länder representerade. Den totala golvytan är 275 000 m2

Fakta om Caverions lösning

Ett sextiotal Caverionmedarbetare arbetar på de båda anläggningarna

Caverions servicepersonal hanterar mer än 1 000 ärenden i månaden 

Över 1 000
ärenden i månaden

År
2012 -

60
Caverion-medarbetare