Caverion’s Half Yearly Report for January-June 2016 is published

Caverion’s Half Yearly Report for January-June 2016 is now published at www.caverion.com/investors.

Stock exchange release 21, July 2016
Report archive

Nytt avtal med SL är värt 324 miljoner SEK

Caverion ska ansvara för drift, underhåll och utveckling av tunnelbanans samtliga 100 stationer samt sex tågdepåer i Stockholm.

Våra tjänsteområden

Caverions tjänsteområden täcker hela livscykeln för byggnader och industrier.

Läs mer om våra tjänster och erbjudanden.

C-News

Tredje avsnittet av Caverions videonyheter finns nu tillgängligt.

Bland toppnyheterna hittar du bland annat ett inslag om Space for innovation i Aachen, Tyskland, den norska dagligvarukedjan Rema1000 och den finska skolan Huhtasuo som har ett 20-årigt serviceavtal med Caverion.

Se C-News.

Rådgivande tjänster

Caverion erbjuder sina kunder rådgivande tjänster inom riskhantering, prestandaförbättring, verksamhetsoptimering och i att bibehåll starka resultat.

Våra experter tar fram hållbara fynd, slutsatser och rekommendationer för kunder att använda i sitt beslutsunderlag. Genom effektiv rådgivning och planering, samt genom hållbara livscykellösningar, hjälper vi företag att nå sina finansiella och miljömässiga mål. 

Läs mer.

Design och konstruktion

Caverion fokuserar på hållbara lösningar som genererar energieffektiviseringar och som ger bekväma arbets- och boendemiljöer. Våra in-house experter hjälper kunder att optimera sina tekniska system, funktioner och verksamhetsrutiner, hantera risker, öka sin kapacitet och att bibehålla resultaten. 

Våra projektspecialister, med expertis inom alla tekniska discipliner och en rad industrisegment, finns tillgängliga för våra kunder genom varje steg, från konceptuell planering till projektgenomförande.

Läs mer.

  

Projektledning

Caverion har gedigen erfarenhet av ledning av komplexa projekt av olika karaktärer och storlekar inom ett antal verksamhetsområden. Handplockade projektledare och team, styr projektet mot dess mål rörande kvalitet, tid och ekonomi.

Alla åtgärder dokumenteras, arkiveras och finns lättillgängliga. Kvalificerad projektledning är en hygienfaktor för varje lyckat projekt. 

Läs mer.

Projektgenomförande

Caverions kompetens och expertis inom samtliga relevanta teknikområden och materialinstallationer, garanterar ett projekt med balanserade risker och lönsamma resultat.

Våra teknikområden täcker hela livscykeln för byggnader och industrier, projekt och serviceverksamhet. Caverion erbjuder tjänster inom de olika teknikområdena både i kombination med varandra eller som separata, individuella tjänster. 

Läs mer.

Tekniskt underhåll

Caverion erbjuder djupexpertis inom integreringen av olika typer av tekniska helhetslösningar och IT lösningar, såväl som färdigheter i hanteringen av data från ett flertal källor.

Kundnyttan av fel- och larmhantering är stor, samtidigt som det möjliggör löpande utvärderingar av fastighetens nyckelvärden och genererar automatiskt notifikationer som resulterar i ett effektivt tillvägagångssätt. 

Läs mer.

 

Managed Services

Caverion har stor erfarenhet av rollen som huvudsaklig servicepartner, teknisk kompetens, hållbara lösningar, och ett brett inköps-, fastighetstjänsts- och underentreprenörsnätverk. När vi tar ansvar för en uppdragsgivares servicebehov, ansvarar vi även för risker relaterade till kostnader, bibehållet värde eller verksamhetsstopp.

Den operativa verksamheten drivs alltid bäst när hållbarhet och ett aktivt ansvar för hela livscykeln väger in i beslutsprocessen. 

Läs mer.