Våra tjänsteområden

Caverions tjänsteområden täcker hela livscykeln för byggnader och industrier.

Läs mer om våra tjänster och erbjudanden.

C-News

Andra avsnittet av Caverions videonyheter är online.
Bland toppnyheterna hittar du bland annat ett inslag om vårt stora EPC projekt i Mora och en första inblick i kontrollrummet i Ardning, Österrike, där säkerheten för 30,000 resenärer per dag övervakas.

Se C-News.

Energy Performance Contracting

Genom ett EPC projekt utvecklar Leksands kommun och Leksandsbostäder AB sina fastighetsbestånd mot ett hållbart samhälle och sparar samtidigt miljoner.

Läs mer om vårt arbete med energieffektivisering  

Rådgivande tjänster

Vi hjälper dig med kvalificerad rådgivning för din byggnad eller anläggning under hela livcykeln.  Det kan handla om analyser, val av tekniska system eller upprättande av underhållsprogram.

Du kan även få hjälp av våra specialister att minska energianvändningen - vår leverans sträcker sig från mindre energianalyser upp till komplexa affärsmodeller där besparingar garanteras. 

Läs mer.

Design och konstruktion

Vi hjälper dig genom hela designprocessen - från de första idéerna till slutlig utformning.

Eftersom vi har experter inom alla tekniska områden är vi heltäckande.  Det ger en hög kvalitet, minskade risker mellan gränssnitt och god tvärfacklig kommunikation.

Läs mer.

  

Projektledning

Varje projekt är unikt och det är därför viktigt att kontrollera och förutse steg och faser i projektet och att kontinuerlig optimera projektledningen.  Alla åtgärder dokumenteras, lagras och är lätt tillgängliga för dig som kund. Detta gäller hela värdekedjan, inklusive underentreprenörer, leverantörer och logistik.

Använd vår kompetens inom projektledning för att säkerställa projektet med balanserad risk och lönsamma resultat.

Läs mer.

Projektgenomförande

Vi har expertkompetens inom alla relevanta tekniska områden, där medarbetarena har möjlighet att uppdatera sin tekniska kompetens och växa i sin roll. 

Caverion kan erbjuda en sammanhållande kontaktperson för hela projektgenomförandet - som beställare behöver man inte förhålla sig till fler personer än nödvändigt.

Läs mer.

Tekniskt underhåll

Vårt omfattande erbjudande inom underhåll av byggnader och anläggningar täcker alla tekniska områden.  Våra verktyg och moderna IT-lösningar hjälper våra medarbetare att säkerställa det förebyggande underhållet och ge en effektiv service kring det avhjälpande underhållet.

Den initiala investering i en byggnad eller industrianläggning är endast en liten del av dess totala livscykelkostnad. Därför ökar fokuseringen på ett kvalificerat förebyggande underhåll.  Det erbjuder vi genom ServiFlex, som även ger dig en enda kontaktperson för alla teknikområden .

Läs mer.

 

Integrerade servicelösningar

Integrerade servicetjänster täcker in alla dina driftsbehov och därmed kan du fokusera på din kärnverksamhet. Med en teknisk utgångspunkt fokuserar vi på att upprätthålla en god funktion samt bevara och höja fastighetens värde. Vi upprätthåller och optimerar driften, ser över energikostnaderna och kan med fördel övervaka din anläggning via vårt kontrollrum.

Läs mer.

Managed Life cycle

Med Managed Life cycle överförs teknisk och ekonomisk risk på Caverion. Vi tar fullt ansvar för planering, konstruktion, underhåll och status under hela den avtalade livscykelperioden, som ofta är mer än 20 år.

Läs mer.