ServiFlex

ServiFlex är ett komplett serviceavtal för förebyggande planerat underhåll. Det är ett modernt servicekoncept från Caverion för ett eller flera tekniska system. Vi skapar ett behovsbaserat underhållsavtal tillsammans med kunden utifrån ett urval på över 100 modultjänster som förenklar och effektiviserar den dagliga verksamheten.

Exempel på fördelar med ett komplett serviceavtal:

  • förutsägbara underhålls- och reparationskostnader
  • längre livslängd på den tekniska installationen och ökat värde på fastigheten
  • ständiga förbättringar som säkerställer att miljön alltid är säker och hälsosam
  • ett bättre inomhusklimat som ökar produktiviteten och förbättrar resultaten

För miljön är även professionellt underhållna fastigheter med energieffektiv teknik och lägre utsläpp av växthusgaser, ett steg i rätt riktning.

Fördelar med ServiFlex-avtal:

  • en kontaktperson för alla tekniska ärenden
  • vi planerar arbetet proaktivt och gör en uppskattning av byggnadens, eller den industriella processens, framtida underhållsbehov
  • vi kan identifiera potentiella problem rörande tekniska installationer redan innan verksamheten drabbas av allvarliga skador eller produktionsstörningar
  • alla regelverk efterlevs och du har tillgång till onlinedokumentation av hög kvalitet 

Tillfälliga servicebehov  

Ibland finns det även behov av extra service, som mindre installationer eller andra tillfälliga uppdrag. Om något oväntat inträffar mellan de inplanerade servicetillfällena finns våra kvalificerade jourtekniker på plats dygnet runt för att erbjuda support med garanterad inställelsetid.

Serv iFlex+ kommer i höst!

ServiFlex+ är Caverions nya koncept för Technical Maintenance. Det är baserat på moduler så att du själv kan välja bland olika servicenivåer. Nya ServiFlex+ ger mervärde genom övervakning 24/7, högre kostnadseffektivitet och energieffektivitet.

ServiFlex


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss