Ökad säkerhet med passersystem

Ett passerkontrollsystem ökar säkerheten i verksamheten och förhindrar att obehöriga får tillträde till området. Samtidigt kan anställda och andra behöriga passera obehindrat. Passersystemet kan också kopplas till andra system i byggnaden, som belysning, luftkonditionering och hisskontrollsystem. Automatisk kontroll sänker energiförbrukningen för fastigheten eftersom utrustning och apparater inte är igång mer än nödvändigt när lokalerna är tomma.

Högre säkerhetsnivåer med integrerade system för besökshantering

Den här typen av moderna säkerhetssystem kan med fördel användas för automatiserad personalhantering.

När du köper ett säkerhetssystem kan du skapa en databas för åtkomstkontroll. Utifrån  datan kan du automatisera många dagliga funktioner på företaget. Denna automatisering reducerar onödigt arbete och ser till att systemet fungerar. Det gör också att säkerheten ökar.

Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella integrationsplaner innan säkerhetssystemet köps in eftersom alla enheter inte fungerar tillsammans. Något av det viktigaste sett från integrationssynpunkt är att välja en kompatibel teknik för RFID-kort.

Leasingavtal för passerkontroll

I vårt erbjudande ingår även passerkontrolltjänster till en fast månadskostnad. Servicekontraktet täcker utrustning, reservdelar, reparationsservice på plats samt årligt underhåll. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Relaterade länkar