Larmsystem

Larmsystem kan inte bara varna och försvåra inbrott, utan även detektera vattenläckage, brand, öppna fönster eller andra avvikelser som kan medföra risker för egendom eller personal. Larmcentralen kan till exempel rapportera incidenten automatiskt till ett vaktbolag eller skicka ett meddelande till en mobiltelefon. 

Om larmsystemet kopplas till kameraövervakning och passerkontroll kan du generera ytterligare information om händelsen som kan användas i brottsbekämpande syfte eller liknande. 

Vi är ett fristående företag som erbjuder larmsystem från tillverkare som  Honeywell Galaxy, UTC, Lenel med flera. 

Caverion är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm upp till larmklass 3 av Svensk brand & säkerhets certifiering (SBSC). 

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss