Brandlarm 

En brand är bland det värsta som kan inträffa i en fastighet. Förutom att människors liv står på spel, drabbas även verksamheten som kan vara svår att driva vidare. Brandskydd kan rädda ditt och dina medarbetares liv och samtidigt förebygga produktionsstopp om en brand skulle bryta ut i byggnaden. 

Med hjälp av relativt enkla redskap kan branden ofta släckas i tid. Med ett installerat brandlarm får du en tidig detektering, och möjligheten till rätt åtgärd så tidigt som möjligt ökar markant. 

Certifierad anläggarfirma

Caverion är en certifierad anläggarfirma för brandlarm. Alla våra tekniker har rätt utbildning och kompetens och finns runtom i landet. Vi arbetar med ett flertal välkända fabrikat och är leverantörsberoende. 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att brandsäkra din fastighet. 

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss