Maskinbearbetning

Genom maskinbearbetning förbättras kvaliteten hos prefabricerade komponenter. När avfasningarna förbereds med maskinbearbetning minskas fårans volym betydligt och tiden som krävs för svetsning kortas ned. Precisionsbearbetning av avfasningar säkerställer att svetsfogar får hög kvalitet.

Caverion gör stora investeringar i maskiner och teknik. Vi har bland annat tre toppmoderna brotschmaskiner avsedda för flexibel prefabricering av rör.

Vårt erbjudande för maskinbearbetning

  • Avfasningar (v och w) för svetsning
  • Perforeringar av kammare
  • Stommar för T-kopplingar
  • Slädytor för röranslutningar
  • Brotschning (3 brotschar)

Maskinverktyg

  • Brotschar
  • En manuell och en NC-centrumsvarv
  • Avfasningsmaskiner
  • Radiella och vertikala borrmaskiner

Maskinbearbetning utförs inom ramen för vår rör- och elementproduktion vid vår verkstad i Ylivieskai Finland.

 

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss