Tankar för industrianvändning

Caverion levererar lagringstankar, ackumulatortankar, gasklockor och LNG-tankar som skräddarsydda projektleveranser till Europa och resten av världen. Vi tillverkar även alla typer av tankar för process-, energi-, metall-, livsmedels- och gruvindustrin.

Våra medarbetare är specialutbildade och erfarna experter som alltid är beredda att göra det lilla extra för våra kunder. Som den ledande tankleverantören i Norden har Caverion kapacitet att utföra alla projekt oavsett storlek eller komplexitet.

I vårt erbjudande finns också tillverkning av stora tankar som konstrueras på plats. Med stöd från vår servicekedja kan vår installationspersonal bygga stora tanksystem på plats.

Kvalitet och besparingar tack vare vår totala tekniska lösning

Caverion levererar nyckelfärdiga tankar och våra tjänster täcker konstruktion, materialinköp, prefabricering, installation, isolering, ytbeläggningar och driftsättning.

Vår prefabricering minskar tidsåtgången för installationsarbetet på plats. Resultatet är en optimerad och kostnadseffektiv lösning för kunden.

Våra globala tankleveranser

  • Process- och lagringstankar
  • Gasklockor
  • Lagringstankar för flytande naturgas (LNG)
  • Ackumulatortankar
  • Bassänger och silos
  • Prefabricerade tankar och verkstadstankar 

Caverion tillverkar alla tankar enligt gällande standarder och regler och levererar enligt plan.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss