Automation

Automation är ett område som utvecklas mycket snabbt och med nya lösningar kan man avsevärt påverka hur byggnader och industrier presterar.

Automation har stor betydelse för energieffektiviteten, eftersom den gör det möjligt att styra en byggnad och de villkor som råder i industrianläggningar.

Automation är hjärnan som kontrollerar och reglerar alla förhållanden

De mest kritiska besluten inom automation fattas i designfasen. Även i renoverings- och moderniseringsfasen bör man noga beakta automation, vilket har stor betydelse för energieffektivitet, kostnadsbesparingar samt lösningar för brandskydd och datasäkerhet.

Med hjälp av automationssystem kan vi eller våra kunder hantera till exempel styr- och reglersystem för VVS, energiuppföljning, passerkontroll- och brandlarmsystem via ett integrerat gränssnitt.

Vi använder öppna lösningar, vilket betyder att våra lösningar är systemoberoende och alltså stöder gemensamma kommunikationsgränssnitt som KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI och BACnet.

Vårt tjänsteutbud omfattar även tjänster relaterade till automation inom process- och energiindustrin, från konstruktion, leverans av utrustning och installation till driftsättning.

Automationssystem

Automationssystem används i många städer och kommuner där man integrerat fastighetsbestånd och vattenförsörjning i systemet. Med hjälp av automationssystem kan du övervaka små enstaka enheter likväl som omfattande processer i fastigheter eller industrianläggningar.

Våra kunder har möjlighet att styra och övervaka fastigheten. Våra avtalskunder har också tillgång till moderna kontrollrum och energitjänster. Med hjälp av aktuell information som samlas in från fastigheten tillsammans med lagrad historik kan man analysera och planera underhållet.

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav.

Dygnet-runt-övervakning är tillgänglig för denna tjänst där vi tillhandahåller övervakning, fjärrstyrning och justering av fastighetstekniska system på ett energieffektivt sätt från Caverions kontrollrum.

Kontrollrummet drivs av kvalificerad personal som antingen kan övervaka funktionen hos fastighetssystemen eller på distans testa och justera dem vid funktionsfel.

Kontrollrummet fungerar i nära samarbete med Caverions kundtjänst som registrerar de serviceförfrågningar som kommer in från kunderna.

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen

Automation


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss