Trofi Teknopark , Tromsø, Norge

Trofi teknopark är Tromsös första kontor som är byggt i enlighet med standarder för passivhus. Fastigheten har låg energianvändning och är laddad med modern teknologi. Med ClimaCeil är ventilationen och belysningen behovsstyrd och säkrar en optimal inomhusmiljö för de som finns i fastigheten.

Investerar vi i kvalitet så blir vi attraktiva på marknaden och kan hämta hem investeringen via hyror.

 - Erlend Sundstrøm, CEO Odd Berg Group

Trofi Teknopark  , Tromsø, Norge
Gruppens verksamhet är organiserad i tre affärsområden; industri, fastigheter och finans. Odd Berg fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter, främst industri- och affärslokaler.

Tjänsteområden

 • Projektledning
 • Rådgivande tjänster
 • Tekniskt underhåll
 • Projektgenomförande
 • Managed Services
 • Design och konstruktion

Teknikområden

 • Kyla
 • Ventilation och luftbehandling
 • Värme och sanitet
 • Säkerhet och skydd
 • Industriinstallationer
 • Processrör
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Automation
 • El

Kundsegment

 • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

 • Kontor

Utmaning

Odd Berg-gruppen sökte ett upplägg som lätt skulle kunna anpassas efter nya situationer. Trofi Teknopark ska finnas under många år men funktionerna i fastigheten måste kunna ändras under de olika faserna i fastighetens livscyckel utan att störa de som finns i byggnaden. Dessutom var kravet att bygga inom ramen för passivhus samt med en god inomhusmiljö.

Lösning 

Som teknisk totalentreprenör kunde Caverion planera för en flexibel process som lätt kunde anpassas för de olika faserna under byggets framskridande. Vi var med direkt i startfasen för att säkra att Trofi Teknopark skulle bidra till mervärden både för beställare och brukare. Därefter installerade Caverion alla tekniska lösningar i byggprocessen.

För att säkra en bra inomhusmiljö installerade vi Caverions egenutvecklade tekniska lösning ClimaCeil med behovsstyrda luftmängder och temperaturer. ClimaCeil anpassas efter fastighetens olika utrymmen så att det blir enkelt att flytta, ta bort eller sätta upp nya innerväggar vilket ger stora besparingar när det är dags att hyresgästanpassa och bygga om, vilket ofta sker under en fastighets livslängd.
Caverion ansvarar också för tekniskt underhåll samt drift.
Lokalerna stod färdiga i november 2014.

Fakta om ClimaCeil

 • Energibesparande
 • Dragfritt
 • Näst intill ljudlös ventilation
 • Kyla utan kylvatten i taket
 • Enkel styrning av luft och temperatur
 • Fjärrstyrd via internet

Passivhus

Bra inomhusmiljö ger effektiva
medarbetare

Nyckeltal

 • Yta: 4,700m2
 • Investering: NOK 100 million
 • Energiförbrukning: 199 kWh/år
 • Byggår 2013-2014