Triotto kontorsbyggnad, Helsingfors, Finland

Triotta är en del av utbyggnaden av området Duetto Business Park. Fastigheten färdigställdes 2012 och ligger i närheten av tågstationen Käpylä i Helsingfors. I Triotto finns bland annat restaurang och gym och fastigheten är certifierad för LEED Gold.

Tjänsteområden

 • Design och konstruktion

Teknikområden

 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Ventilation och luftbehandling
 • Säkerhet och skydd
 • Värme och sanitet
 • El
 • Kyla
 • Automation

Kundsegment

 • Entreprenörer - Byggföretag
 • Fastighetsinvesterare och utvecklare
 • Entreprenörer

Typ

Utmaning

 • Kontrollrum med höga säkerhetskrav
 • Redundans för datacenter
 • Energibesparingsmål

Lösning

 • Caverion har levererat design och konstruktion samt heltäckande tekniklösningar och har ansvarat för planerings- och installationsarbetet
 • Energiförbrukningen och systemens funktionalitet garanteras i fem år  från färdigställande

Fakta om fastigheten 

 • Total golvyta 16 000m2
 • Första fasen avslutades sommaren 2012, andra fasen hösten samma år

Energiförbrukningen 
garanteras i fem år

16 000m2