• Sulland Jessheim
 • Sulland

Sulland Group, Norge

Sullandgruppen teknade ett samarbetsavtal med Caverion för att förbättra energieffektiviteten i sina byggnader. Totalt har 142 energieffektiviseringsinsatser genomförts i 19 byggnader. Detta har resulterat i nästan 20 % minskad energiförbrukning. Byggnaderna har även utrustats med ett Building Management System (BMS) och är kopplade till ett Energy Mangement System (EMS). 

”Vårt mål är att minimera vår verksamhets miljöpåverkan. Ett energieffektiviseringsprojekt i samarbete med Caverion har hittills minskat vår årliga energiförbrukning med nära 20 %”, säger Torje Sulland, inköpschef, Sullandgruppen.

Sulland Group, Norge

Sullandgruppen är ett av Norges största privatägda bilföretag och består av totalt 700 medarbetare. På 22 olika bilfirmor finns 13 olika bilmärken representerade. 

Tjänsteområden

 • Projektgenomförande
 • Tekniskt underhåll
 • Projektledning
 • Rådgivande tjänster

Teknikområden

 • Ventilation och luftbehandling
 • Värme och sanitet
 • El
 • Kyla
 • Automation

Kundsegment

 • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

 • Kontor

Utmaning

Sullandgruppen äger en betydande mängd fastigheter med hög energiförbrukning. Innan samarbetet med Caverion inleddes förbrukades mycket mer energi än nödvändigt.

Ett av Sullandgruppens mål är att minska sin miljöpåverkan och företaget tecknade därför avtal med Caverion för att öka byggnadernas energieffektivitet.

Dessutom eftersökte Sulland även en leverantör som kunde erbjuda ett stort antal tjänster till alla anläggningar i landet och därmed minska administrationskostnaderna.

Lösning

Under 2014 fick Caverion uppdraget att överföra alla Sullands tekniska system till ett Building Management System (BMS). Sullands syfte med projektet var att skaffa sig de verktyg som krävs för att optimera energieffektiviteten i sitt fastighetsbestånd.

Sedan dess har avtalet kommit att omfatta totalt 23 anläggningar och ytterligare ett avtal har tecknats rörande drift och anpassning av tekniska system. Det innebär att Caverion kommer överta ansvaret för övervakning av alla tekniska system i Sullandgruppens fastighetsbestånd.

Tack vare BMS systemet kan Caverion säkerställa att alla system fungerar optimalt samtidigt som alla byggnaders energieffektivitet övervakas. Därmed kan energieffektiviteten förbättras.

20%
minskad energiförbrukning

19 byggnader, 142 energieffektiviseringsåtgärder

2014 -pågående 

Fakta (08.06.2016)

 • Minskad energiförbrukning: Nära 20 % (3 miljoner kWh årligen).

 • BMS har implementerats i 17 byggnader, två återstår

 • 66 olika system har konverterats för att kunna implementeras i BMS.

 • Energy management system (EMS) har installerats i 17 byggnader, två byggnader återstår.