Sparebank 1:s regionkontor, Trondheim, Norge

Ägaren och användaren av byggnaden, SpareBank 1, har höga ambitioner gällande energieffektiviseringen för sitt nya högkvarter.  Målet var att byggnaden skulle bli den mest energieffektiva i mellersta Norge och att energiförbrukningen skulle vara lägre än 100 kWh per kvadratmeter. 

”Caverion har levererat tekniska lösningar med användarvänlighet och energieffektivitet som garanterar flexibilitet och som möjliggör anpassning av byggnaden utefter förändringar i företagsstrukturen under byggnadens 50-80 år långa livscykeln.” Säger Jørgen Løfaldi, property manager, Sparebank 1 SMN. 

Sparebank 1:s regionkontor, Trondheim, Norge

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Säkerhet och skydd
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Kyla
  • Automation
  • Ventilation och luftbehandling
  • Värme och sanitet
  • El

Kundsegment

  • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

  • Kontor

Utmaning

Sparebank 1:s planer för byggnaden sträcker sig 50-80 år framåt. Det innebär att tekniken måste vara anpassningsbar utefter eventuella förändringar i företaget organisation eller struktur under den långa tidsperioden. Alla design- och konstruktionslösningar i byggnaden behövde därför vara anpassningsbara, utan att för stora ombyggnationer av själva byggnaden krävs.

Lösning

 

Alla inblandade leverantörer och entreprenörer samlades för att hitta den bästa lösningen utifrån kundens specifikation. Genom att använda avancerade tekniska lösningar i hela den 20 000 m2 stora byggnaden, med automatisk kontroll av temperatur, luftflöde och belysning, kunde en energiförbrukning på endast 80 kWh per m2 uppnås. Byggnaden tilldelades därför Trondheim kommuns årliga Energibesparingspris.

Caverion har arbetat nära slutkunden, arkitekter och tekniska konsulter för att hitta lösningar som kunde leva upp till de högt ställda kraven. Byggnaden har utrustats med en ny form av ventilationssystem, som är relativt oprövat i Norge. Istället för att, likt konventionella system, blåsa ut luft från byggnadens tak, blåses all luft in i rummen genom ventiler i golvet. Under golvet finns ett 50 centimeter högt hålrum, vilket används för att leda ventilation, värme, el, och informations- och kommunikationsteknik.