• Skeppet Karlstad

Skeppet , Karlstad, Sverige

Moderna arbetsplatser med kraft från ”ovan”. I Inre hamn i Karlstad bygger Klövern ett ovanligt flexibelt kontorshus med lätt flyttbara väggar och tekniska anslutningar. Skeppet, som huset kallas, är ett miljöhus med låg energiförbrukning och det kommer att följa riktlinjerna för Green Building.

Vi är jättenöjda, vi har byggt ett flexibelt och effektivt hus med bra hyresgäster. Alla entreprenörer har gjort ett väldigt bra jobb och har hållit tidsplanen från dag ett, säger Per Johansson, uthyrningsansvarig på Klövern i Karlstad

Skeppet , Karlstad, Sverige
Skeppet ägs av fastighetsbolaget Klövern, den enskilt största fastighetsägaren i Karlstad och som förvaltar ca 210 000 m² i regionen. 

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • El

Kundsegment

  • Fastighetsbrukare

Typ

  • Kontorshus

Utmaning

Skeppet är den första kommersiella fastigheten som byggs i Karlstad på 25 år och vi är väldigt nöjda med huset. Det ligger vackert vid vattnet i en viktig del av Karlstads centrum som växer mot områdena Inre och Yttre hamn. Skeppet har flera nya spännande tekniska lösningar som gör huset ovanligt flexibelt och effektivt, säger Per Johansson.

Större delen av kontorsytorna är uthyrda några månader innan första inflyttning. Per talar om en bra mix av hyresgäster som flyttar in i skräddarsydda kontor. Mellanväggarna är dessutom lätta och billiga att flytta. Tack vare en ny konstruktion med ett undertak som klarar ljudkraven undviks ljudöverföring mellan rum/hyresgäster. Därför räcker det med att mellanväggarna ansluts upptill mot undertaket. Mellanväggarna innehåller heller inga installationer. Arbetsplatserna förses med el och data via så kallade uttagsstavar som får kraften från "ovan" (flatkabel ovanför undertaket).

Lösning

”Det är två meter höga stavar - med en tung fot i botten - som är flyttbara och kan placeras där de behövs”, berättar Peter Jansson, projektledare Caverion.

Uttagsstavarna levereras av Schneider Electric som tillverkat sex olika stavmodeller efter Caverions specifikationer. Stavarna är anpassade efter hur många arbetsplatser de ska betjäna. Det finns också särskilda stavar för mötesrum med inbyggd närvarostyrd belysning och för kopieringsrum. El och data till stavarna släpps ner genom undertaket där det ligger åtta meter kabel som följer med när belysningsstaven flyttas. Schneider Electric levererar även övriga elprodukter, förutom armaturer, till kontorsbyggnaden.

”Flexibiliteten i Skeppet förstärks också genom att vi byggt med maxstorleken på prefabelement vilket gör att kontorshuset har väldigt få pelare som låser alternativa planlösningar. Det går inte att bygga större öppna ytor än så här med prefabelement”, framhåller Per Johansson, Klövern.

Skeppet är ett miljöhus med låg energiförbrukning och kommer att följa riktlinjerna för Green Building. 1,2 mil ledningar i 54 borrhål gör huset i stort sett självförsörjande på värme och kyla. Klövern är också mån om att det ska vara släckt i byggnaden när den är tom. Därför matas elen till varje hyresgäst via en flatkabel som kan styras för central släckning för all belysning, till exempel när hyresgästen larmar på.

Fakta

Skeppet har en bruttoarea om 22 000 kvm och byggs i fem våningar med garage för 150 bilar i bottenplan, ett entréplan med bland annat en stor restaurang med uteservering och café/bageri, tre kontorsvåningar samt större gemensamma ytor för alla hyresgäster i huset, som matsal, konferensrum för 10-80 personer, omklädningsrum, samt stora terrasser. Första inflyttning är i juni 2017 och byggherren är PEAB. Caverion levererar el, kraft, data, tele, brandlarm, belysning och nödutrymning till Skeppet. Elen tas från en transformatorkiosk på 10 kV på gatan och distribueras och fördelas från ett ställverk inne i byggnaden. Cirka 600 belysningsstavar och cirka 3 000 armaturer kommer att levereras/monteras.

Green Building

22 000 m2