• Skellefteå airport 1-2
  • Skellefteå airport (2)

Skellefteå Airport, Skellefteå, Sverige

Driftoptimering ökade energieffektiviteten med 12.5%. Förra året passerade drygt 300 000 resenärer terminalen, de flesta antagligen ovetande om att koldioxiden från deras utandningsluft styrde tillflödet av frisk luft till terminalen.

- Vi är mycket nöjda med utfallet, de utlovade besparingarna har uppnåtts. För att se till att anläggningen drivs optimalt även i framtiden har vi tecknat ett avtal med Caverion om årliga besiktningar av styr- och reglerutrustningen, Per-Erik Morén, teknisk chef, Skellefteå Airport

Skellefteå Airport, Skellefteå, Sverige

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Kyla
  • Automation
  • Värme och sanitet

Typ

  • Infrastruktur

Utmaning
Skellefteå Airport invigdes 1961 och har genom åren genomgått många ombyggnationer. För några år sedan bestämde sig ledningen för att ta ett helhetsgrepp för att öka flygplatsens energieffektivitet och minska klimatpåverkan.

En av de större utmaningarna var att Inomhusmiljön på en flygplats varierar kraftigt beroende på att antalet flygavgångar och SLOT-tider ändras varje vecka samtidigt som flygtrafiken varierar över året. Det innebär ett kraftigt varierande flöde av människor, både över året och under dagen, och därmed stor variation av behovet av luftflöden, värme- kylbehov. Detta ställde höga krav på flexibla lösningar.

Det är inte bara det ojämna flödet av människor som ställer krav på en flexibel lösning. I Skellefteå varierar temperaturen cirka 65 grader om året, så både värme- och kylsystem måste vara rätt dimensionerade också av det skälet.

En noggrann energikartläggning utfördes av Skellefteå Kraft. Detta gav ett antal konkreta åtgärdsförslag och uppdraget att utföra dessa föll på Caverion.

Lösning
Åtgärderna omfattade fläktbyten, behovsstyrning av luft till olika rum, datorisering av styr och reglerutrustning, byten av viss belysning till mer energisnåla ljuskällor, installation av ”frikyla” som kyler teknikrum, och andra rum som behöver kyla med uteluft, vår, höst och vinter samt injustering av värmesystemet.

Förutom närvarostyrd ventilation har Caverion byggt om terminalens takfönster så att de öppnas automatiskt under vår, sommar och höst och fungerar som en integrerad del av ventilationen.

- Behovsstyrning av ventilationen ger inte bara ett behagligt inomhusklimat hur många som än vistas i lokalerna, utan det spar också energi. Och på en flygplats där lokalerna ofta har högt i tak och stora luftvolymer finns det mycket att spara, säger Börge Sörgård, projektledare Caverion.

Minskad energiförbrukning med 282 000 kWh/h per år

12,5% ökad energieffektivitet