• Söderhamn rådhus

Söderhamn, EPC projekt, Sverige

270 miljoner SEK investeras för modernisering och energieffektivisering - en referens från sommarens inspirationstidning från Caverion, läs den här 


För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt skapa lokala arbetstillfällen, säger Sven-Erik Lindestam, kommunalråd (S) Söderhamn.

Söderhamn, EPC projekt, Sverige

Uppdragsgivare är Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen.

I Söderhamn bor cirka 25 000 personer, varav cirka 11 000 i centralorten med samma namn.

Söderhamn logo

Faxeholmen

Tjänsteområden

 • Managed Services

Teknikområden

 • Värme och sanitet
 • Säkerhet och skydd
 • Processrör
 • Kyla
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • El
 • Ventilation och luftbehandling
 • Automation

Kundsegment

 • Offentlig sektor

Typ

 • EPC

270 miljoner investeras i att modernisera och energieffektivisera hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamhetslokaler. Projektet är självfinansierat och hanteras vid sidan av en normal investeringsbudget. Projektet påbörjades 2015 och beräknas pågå till 2019.

430 000 m2 omfattas och kommunens miljöpåverkan beräknas minskas med cirka 600 000 kg CO2, vilket motsvarar cirka 190 000 liter bensin - varje år

Detta minskar kommunens energiförbrukning med 23 % till 2019. Söderhamns kommun kommer därmed uppnå EU:s 2020 mål

Utmaning 

- Den stora mängden åtgärder och fastigheter kräver aktiv projektstyrning och ett nära Sammarbete med kund, verksamhet och entreprenörer för ett lyckat resultat. Det är viktigt att vi alla har en gemensam målbild under hela projektets framfart, säger Jonas Åsén, projektledare Caverion.

Takten är hög och ett stort antal åtgärder genomförs samtidigt i många fastigheter.

Lösning

Majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget moderniseras. Några exempel på åtgärder:  

- Bortkonvertering av oljeanvändningen 

Övergång till bergvärme eller luftvärmepumpar 

Installation av ventilation med värmeåtervinning

Resultat

Kommunens miljöpåverkan minskar med cirka 600 000 kg CO2 och energi­användningen med cirka 23% till 2019. Söderhamns kommun kommer därmed att uppnå EU:s 2020 mål.

– För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt skapa lokala arbetstillfällen, säger Sven-Erik Lindestam, kommunalråd (S) Söderhamn.

Informationen är hämtad från sommarens inspirationstidning från Caverion - läs den här

430 000 m2  omfattas

Minskad miljöpåverkan motsvarande 190 000 liter bensin - varje år

 • Upplägg: Projektet är självfinansierande och hanteras vid sidan av en normal investeringsbudget
 • Miljö: Kommunens miljöpåverkan minskas med cirka 600 000 kg CO2 motsvarande cirka 190 000 liter bensin - varje år
 • Energianvändning: Minskas med cirka 23% till 2019
 • Mål: Söderhamns kommun kommer därmed att uppnå EU:s 2020 mål
 • Projektet påbörjades under slutet av 2015 och beräknas pågå till och med 2019
 • Upplägg: Projektet är självfinansierande och hanteras vid sidan av en normal investeringsbudget
 • Miljö: Kommunens miljöpåverkan minskas med cirka 600 000 kg CO2 motsvarande cirka 190 000 liter bensin - varje år
 • Energianvändning: Minskas med cirka 23% till 2019
 • Mål: Söderhamns kommun kommer därmed att uppnå EU:s 2020 mål
 • Projektet påbörjades under slutet av 2015 och beräknas pågå till och med 2019
 • 23 % ökad energieffektivitet