Datacenter, Tønder, Danmark

Det nya datacentret i Tønder kommun säkerställer att kommunens verksamhetskritiska IT-system, för bland annat sjukvården, vårdhem, förskolor och skolor, fungerar som de ska. Utöver driftsäkerheten har även själva driften effektiviserats, genom att två serverrum har slagits ihop till ett uppdaterat datacenter.

Lars Møldrup, om samarbetet med Caverion

Tack vare samarbetet med Caverion har vi ett modernt datacenter som bidrar till levnadsstandarden i Tønder kommun. Vi fick värdefulla råd genom hela projektet och är väldigt nöjda med Caverions sätt att stänga två gamla serverrum och bygga upp ett helt nytt datacenter.

Datacenter, Tønder, Danmark

Tjänsteområden

 • Projektgenomförande
 • Rådgivande tjänster
 • Projektledning
 • Design och konstruktion

Teknikområden

 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Säkerhet och skydd
 • Ventilation och luftbehandling
 • Kyla
 • El

Kundsegment

 • Offentlig sektor
 • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

 • Datacenter

Efter en upphandling bestämde Tønder kommun att Caverion skulle få bygga det nya datacentret, som skulle ersätta det gamla serverrummet vars delar ständigt behövde bytas. 3 800 kommunanställda är beroende av datacentret i det dagliga arbetet. Kansli-, IT- och HR-chefen på Tønder kommun, Lars Møldrup, förklarar varför datacentret är så viktigt:

"Alla välfärdstjänster styrs från datacentret. Hemtjänsten använder det till exempel för att notera vem som senast var hos fru Svensson och vad som gjordes då. Om IT-strukturen inte fungerar, fallerar även välfärdstjänsterna, så enkelt är det. Distansvården och understödjande vårdtjänster är några exempel på välfärdstjänster som inte fungerar vid dataavbrott," säger Lars Møldrup.

Sparar motsvarande 330 000 svenska kronor om året

Tønder kommun ville fokusera på hög drifttid och säkerhet och gav Caverion i uppdrag att bygga ett samlat och effektivt datacenter. Bygget kostade motsvarande 2,6 miljoner svenska kronor och det nya datacentret är betydligt mer energieffektivt, vilket motsvarar 330 000 svenska kronor om året. Återbetalningstiden är 4,2 år för kylsystemet och tio år för hela datacentret. I datacentret finns dubbelt upp av alla komponenter, så driftsäkerheten är hög. Tidigare drevs servrarna av samma transformator vilket gjorde att risken för driftstörningar var stor. Lars Møldrup förstod att det inte var hållbart i längden att fortsätta reparera de två serverrummen.

"
När jag tittade på energiförbrukningen såg jag att något måste göras. De två serverrummen hade en livslängd på 2–3 år, så det var dags att bygga ett nytt datacenter. På lång sikt var det lönsamt både sett till ekonomi, drifteffektivitet och datasäkerhet," förklarar Lars.

Förutsäger störningar

Caverion har, tillsammans med sina samarbetspartner, ansvarat för datacentrets energieffektivitet. De har byggt efter de senaste standarderna och internationella riktlinjerna för fysisk IT-säkerhet. Caverion har haft det operationella ansvaret för arbetet och de har tagit höjd för till exempel externa säkerhetshot och strömavbrott.

"
När man konstruerar och bygger ett datacenter går det att förutsäga statistiskt hur mycket driftstörningar anläggningen kommer att drabbas av med hjälp av internationella standarder. Innan man börjar ta fram den nya infrastrukturen måste man därför ta ställning till hur mycket driftstörningar som är acceptabelt. Mot bakgrund av det kan du sedan ta fram en matchande lösning. Det är ett måste för en kommun där många personer är beroende av att allt fungerar," säger Caverion Danmarks försäljningschef Marcus Holm.