Nationell domstol, Viborg, Danmark

Den nationella domstolen för västra Jylland färdigställdes under 2014 som en del av ett PPP projekt. Caverion har utfört den tekniska designen och installationen och kommer att ha fullt ansvar för driften och underhållet av fastigheten under 25 år. 

Tjänsteområden

 • Design och konstruktion
 • Managed Services
 • Projektgenomförande
 • Projektledning
 • Tekniskt underhåll

Teknikområden

 • Ventilation och luftbehandling
 • Säkerhet och skydd
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Värme och sanitet
 • El
 • Kyla
 • Automation

Kundsegment

 • Offentlig sektor - Administration
 • Fastighetsbrukare
 • Offentlig sektor
 • Entreprenörer

Typ

Utmaning 

Det danska domstolsverket önskade en ny nationell domstolsbyggnad för västra Danmark. Höga krav ställdes på arkitekturen och på den tekniska standarden och en förbättrad livscykel jämfört med andra offentliga byggnadsprojekt. 

Lösning

Efter en upphandling valdes A. Enggaard och Caverion som samarbetspartners i en Public-Private Partnership avtal (PPP) som inkluderade design, konstruktion och underhåll av fastigheten. Caverion ansvarade för större delen av den tekniska designen såväl som för installationerna. Sedan fastighetens färdigställande ansvarar Caverion även för drift och underhåll av hela anläggningen i 25 år framåt. 

Fakta om byggnaden

 • 9 400 m2
 • Ägare: Nordea
 • Huvudentreprenör: A. Enggaard
 • Arkitekt: KPF

Fakta om Caverions lösning

 • Design: Specifikation av specialanpassade tekniska lösningar, däribland sprinklers, brandlarm, inbrottslarm, inpasseringssystem och ventilation & kyla
 • Alla tekniska installationer utfördes av Caverion

 • Drift och underhåll av tekniska installationer, inklusive energiförbrukning

9.400 m2 
byggnadens storlek

2 000
sprinklers