• 20151209-Swedish Modules-operationsmoduler-131723
  • Mobila operationssalar (3)
  • Mobila operationssalar (2)

Mobila operationssalar , Karlskoga, Sverige

Karlskoga lasarett behövde bygga om operationssalarna - utan att ge avkall på kapacitet och patientsäkerhet under tiden. Lösningen blev nyckelfärdiga flyttbara operationssalar från Swedish Modules. Caverion fick förtroendet att leverera el, automation, styr och ventilation till de högteknologiska och mobila modulerna.

Tack vare att modulerna är mobila kan de sättas upp var som helst i världen. Modulärt byggande ger också väldigt kort leveranstid, det tar cirka fyra månader från beställning till färdiga operationssalar på plats, berättar Sven Lans, VD Swedish Modules. 

Mobila operationssalar , Karlskoga, Sverige

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • El
  • Ventilation och luftbehandling
  • Automation

Typ

  • Sjukhus

Utmaning

Många svenska sjukhus börjar bli gamla och behöver renoveras eller byggas om för att passa dagens krav. Under själva ombyggnationen finns en risk att både vård- och arbetsmiljö försämras.

Lösning

Swedish Modules modulära operationssalar är ett kostnadseffektivt sätt att upprätthålla eller förbättra både kapacitet och kvalitet under byggperioden.

Modulärt byggande under kontrollerade former inomhus gör det enklare att bygga en högteknologisk operationsmiljö med säkerställd renrumsstandard med strikta krav på ventilation och driftsäkerhet.

Större delen av Caverions arbete skedde inomhus på Swedish Modules montagefabrik i Emtunga i Västergötland. Sammanlagt åtta moduler som rymmer tre operationssalar, tre förberedelserum och ett stort teknikrum fylldes med all nödvändig teknik och alla installationer, så långt det var möjligt, innan de transporterades till Karlskoga för att sättas samman till en fungerande enhet.

"Man kan likna de åtta modulerna vid legobitar som ska sättas ihop till ett hus. Då krävs det mycket noggrann måttsättning så att alla installationer som ska kopplas ihop sitter exakt där de ska, dels med varandra och dels med sjukhusets många system för bland annat kraft och gaser," säger Edin Fazlic, projektledare Caverion.

Fakta

  • Lösningen för Karlskoga lasarett består av åtta stålmoduler som monterats samman till tre fullt utrustade operationssalar. Total yta är 460 m² i två plan. All teknik har samlats i övervåningen. De två största salarna är 50 m² vardera.
  • Operationssalarna är utrustade med en helt ny ventilationsteknik (så kallad utspädningsprincip) där luften till varje sal renas med 22 HEPA-filter, ett högeffektivt luftfilter som ger extremt ren luft. Utsugen är placerade i rummets fyra hörn.
  • Tekniken ökar renheten i hela miljön och motverkar problemet med sårinfektioner. Region Örebro hyr de modulära operationssalarna från Swedish Modules under två år. Därefter kan modulerna monteras ned och användas någon annanstans.

Endast 4 månaders leveranstid