• Musikhögskolan
 • Caverion, Musikhogskolan 06
 • Caverion, Musikhogskolan 05
 • Caverion, Musikhogskolan 03
 • Caverion, Musikhogskolan 04

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, Sverige

Höga akustiska krav styrde utformningen av Kungliga Musikhögskolans nya campus. 

Caverion har tagit de särskilda kraven på allvar och löst problem som är svåra att beskriva på en ritning i en byggnad med så höga akustiska krav, säger Johan Wessel, projektledare akademiska hus. 

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, Sverige

Tjänsteområden

 • Projektledning
 • Projektgenomförande

Teknikområden

 • Värme och sanitet
 • Kyla
 • El

Typ

Utmaning

Ambitionen har varit att skapa en av världens modernaste musikhögskolor och att samtidigt göra KMH till en mötesplats och kulturscen för stadens invånare.

Detta innebär att höga akustiska krav har styrt byggnadens utformning. Inget ljud får höras mellan de olika inspelningsrummen, studios, föreläsnings- och konsertsalar. Detta ställde höga krav på utformningen av byggnadens fastighetsteknik.

"Det var ett väldigt intressant projekt där de akustiska kraven framförallt gällde övningssalar, inspelningsstudios och konsertsalar. Där fick det absolut inte vara någon överhörning mellan rummen", berättar Sara Tauberman, projektledare, Caverion.

Lösning

Caverion har bidragit med värme och sanitet, kyla, el och belysnings- lösningar till musikstudios, utbildningslokaler och körsalar. Ett arbete som har inneburit vissa tekniska utmaningar för att nå upp till de högt ställda akustikkraven.  Till exempel utrustades alla rörinstallationer med gummikompensatorer och gummiringar för att hindra vibrationer och andra störande ljud. En särskild fogmassa som inte stelnar användes även för att motverka oönskade ljud.

För att öka förståelsen för de speciella förutsättningarna fick alla som arbetade med projektet en timmes lång akustikutbildning. I takt med att installationerna blev färdiga har kundens akustiker även inspekterat och godkänt alla installationer för att säkerställa att jobbet lever upp till de höga akustikkraven. 

Fakta om byggnaden

 • Alla installationer har kontrollerats för att säkra att de lever upp till de akustiska kraven
 • Campusområdet består av cirka 16 000 m2
 •  Över 200 ljudrum
 • Cirka 40 miljoner kronor kontraktsvärde
 • Färdigt för inflyttning i oktober 2016
 • Akademiska hus är slutkund, NCC har entreprenaden
 • Total golvyta 21 000 m2
 •  Byggnaden har befuktat klimat som håller en relativ fuktighet på 40-60%
Total golvyta 21 000 m2
Över 200 ljudrum
Cirka 40 miljoner kronor kontraktsvärde