• 576x320-Knoledge-center-1

Kunskapscentrum, St. Olavs Sjukhus, Norge

En av byggnaderna i det nya sjukhusprojektet var Kunnskapscenter (kunskapscentrum), en byggnad för forskning, utbildning och patientbehandling. I byggnaden ryms universitetets föreläsningssal (380 platser), ett medicinskt bibliotek, arbetsplatser för studenter och anläggningar för forskning och utbildning. 

.

Kunskapscentrum, St. Olavs Sjukhus, Norge

En av målsättningarna var att det nya St. Olavs Sjukhus skulle bli ett av Europas bästa och mest patientanpassade universitetssjukhus. Totalt täcker sjukhusområdet en yta på 197 500 m2

.

Tjänsteområden

 • Projektgenomförande
 • Design och konstruktion
 • Rådgivande tjänster

Teknikområden

 • Kyla
 • Processrör
 • Automation
 • Ventilation och luftbehandling
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Värme och sanitet
 • El

Kundsegment

 • Offentlig sjukvård
 • Offentlig sektor

Typ

 • Sjukhus

Utmaning

Sjukhusverksamheten innebär särskilda krav på kunskapscentret, vilket påverkar valet av lösningar och material i design och konstruktionsfasen. Kraven omfattar exempelvis särskilda ytskikt som motverkar spridning av bakterier. De tekniska installationerna anpassades utefter flera olika behov, eftersom sjukhusbyggnaden fyller flera olika funktioner. Enligt norskt regelverk, måste ett universitetssjukhus årliga energiförbrukning understiga 238 kWh/m2. Caverions uppdragsgivare Helsebygg Midt-Norge, valde att ställa ännu hårdare krav, och hade som mål att endast förbruka 200 kWh/m2 årligen och samtidigt uppnå standarden för passivhus. De tekniska installationerna anpassades även för att underlätta framtida renoveringar, längre fram i byggnadens livscykel.

 

Lösning

Energibesparingar påverkade varje steg i planeringsarbetet och energikonsumtionen reducerades genom åtgärder som extra isolering och värmeåtervinning. Andra insatser är användandet av lågenergibelysning och utvändiga solskydd och behovsstyrning av ljus- och luftflöde. Genom att installera Caverions lösning ClimaCeil på kontor, i kontorslandskap på 20% av undervisningsytan (40% av den totala ytan), kunde standarden för passivhus uppnås.

 

Result

Kunskapscentrum på St. Olavs Sjukhus är Europas första sjukhusbyggnaden som uppfyller standarden för passivhus. Alla tekniskta lösningar sparar energi samtidigt som allt använt material är återvinningsbart.

 

År

2011-2013

 Fakta om byggnaden 

 • Sjukhus
 • Forskning, undervisning och patientbehandling
 • Passivhusstandard 
 • Total golvyta: 17 000 m2
 • Konstruktionskostnad: 695 MNO