• Huhtasuo school and day-care center
 • Huhtasuo school and day-care center
 • Huhtasuo school and day-care center

Huhtasuo skola och förskola, Jyväskylä, Finland

Till skillnad mot många andra skolområden är Huhtasuo fullt av liv även på kvällar, då fritidsaktiviteter genomförs på området och de moderna lokalerna görs tillgängliga för boende i området.

Huhtasuo skola och förskola, Jyväskylä, Finland

Huhtasuo är ett kunskapscentrum för barn i förskoleåldern till ungdomar i grundskolan. Fastighetsanvändarnas behov har tagits i beaktande i planeringen av anläggningens funktionalitet och anpassningsbarhet. 

Tjänsteområden

 • Managed Services

Teknikområden

 • Automation
 • Kyla
 • El
 • Värme och sanitet
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Säkerhet och skydd
 • Ventilation och luftbehandling

Kundsegment

 • Offentlig sektor
 • Offentlig sektor - Utbildning

Typ

 • Skola

Lösning

Det primära målet är att Huhtasuo bibehåller ett gott skick även i framtiden. Managed life cycle service valdes för att optimera förhållandena för barn och unga.

Vi underhåller regelbundet byggnaden genom en modell baserad på förutsägbarhet, som garanterar att kommunen inte riskerar oplanerade investeringskostnader och kostnader för felavhjälpande underhåll. Vi säkerställer att anläggningen är energieffektiv och att energiförbrukningen ligger på en optimal nivå. På så sätt säkerställs en jämn kvalitetsnivå under hela byggnadens livscykel. 

År

2012-2015

Fakta om byggnaden 

 • I Huhtasuo grundskola går cirka 740 elever
 • I specialskolan går cirka 80 elever
 • Förskolan har plats för 160 barn
 • Cirka 170 personer arbetar på anläggningen
 • Total golvyta: 16 000 m2

Fakta om Caverions lösning

 • Tjugoårigt serviceavtal, som löper ut 2033
 • Caverion övervakar byggnadens system i realtid genom integrerade system och fibernätverk, som även används av elever och personal i deras dagliga arbete. 
 • Fullt justerbar LED belysning har installerats särskilt för undervisningslokalerna
 • Anläggningens kylanläggning förbättrar effektiviteten och möjliggör året-runt användning. 

20 årigt serviceavtal