• herrvik_1

Herrvik avsaltningsverk, Gotland, Sverige

Sveriges hittills största vatten­verk för avsaltat havsvatten finns i Herrvik, östra Gotland

Produktion av el från solceller är en mycket bra lösning för anläggningens relativt stora energibehov. Vi har högst vattenförbrukning på sommaren då vi har som mest sol […], framhåller Tommy Grönström, Region Gotlands projektledare för bygget av avsaltningsverket

Herrvik avsaltningsverk, Gotland, Sverige

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • El

Kundsegment

  • Offentlig sektor

Typ

  • Infrastruktur

Utmaning 

Grundvattnet på Gotland ligger sedan flera år på rekordlåga nivåer. Region Gotland satsar därför på nya metoder för att lösa de allvarliga vattenproblemen. Därför har man byggt Sveriges första större vattenverk för avsaltat Östersjövatten i Herrvik på östra delen av ön.

En av nackdelarna med avsaltning är att det är en energikrävande process. Därför installeras solceller på anläggningen.

– Produktion av el från solceller är en mycket bra lösning för anläggningens relativt stora energibehov. Vi har högst vattenförbrukning på sommaren då vi har som mest sol […], framhåller Tommy Grönström, Region Gotlands projektledare för bygget av avsaltningsverket

Lösning

Caverion har utfört alla elinstallationer

Caverion har installerat den överordnade styr- och övervakningen av anläggningen

Resultat

Reningstekniken ger ett väldigt rent vatten som bara består av vattenmolekyler, därför tillsätts salter och mineraler efter reningen för att få ett välsmakande dricksvatten.

Vattenverket i Herrvik kommer att leverera vatten till cirka 2 000 personer i Katthammarsvik och Herrviksområdet. Verket har även kapacitet för övriga delar av Östergarnslandet

  • Björks Rostfria Hallstavik är totalentreprenör för bygget av Vattenverket i Herrvik
  • Cirka hälften av havsvattnet som pumpas in i anläggningen omvandlas till dricksvatten
  • Tack vare låg salthalt och el från solceller, räknar man med att kostanden per kubikmeter vatten ändå inte blir så hög
  • För att lösa Gotlands vattenbrist finns planer på ytterligare två väsentligt större avsaltningsanläggningar, men än så länge finns inga politiska beslut. 

Caverion har utfört alla elinstallationer

Caverion har installerat den överordnade styr- och övervakningen av anläggningen

Levererar vatten till 2 000 personer