• Galleria Trädgården Varberg

Gallerian Trädgården , Varberg, Sverige

Varbergs kommun har en uttalad strategi att behålla handeln i centrum. Istället för butiksdöd investeras det för fullt i nya butiksytor i centrala Varberg. En av dem som satsar är Coop Varberg som moderniserar och bygger ut Galleria Trädgården med två nya våningar för att få plats med nya butiker och kontor. Ombyggnaden sker samtidigt som nuvarande butiker håller öppet.

Jag har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med dem (Caverion), dessutom kan de byggnaden eftersom vi anlitade Caverion för att utreda hur vi skulle göra med de tekniska installationerna under ombyggnaden. Det var till exempel väldigt viktigt med ett fungerande brandskydd och en bra ventilation eftersom gallerian ska hålla öppet under hela ombyggnadstiden, säger Göran Borg, VD Coop Varberg.

Gallerian Trädgården , Varberg, Sverige

Tjänsteområden

  • Projektledning
  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Värme och sanitet
  • Ventilation och luftbehandling
  • Kyla
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • El

Kundsegment

  • Fastighetsbrukare

Typ

Utmaning

Två nya våningar och en rad butiker och kontor tillkommer när Gallerian Trädgården moderniseras och byggs ut.

Det är en väldigt stor och komplex ombyggnad mitt i centrum och med befintliga butiker öppna under hela byggtiden. Det ställer höga krav på logistik och planering.

Lösning

Caverion projekterar och levererar alla installationer för värme och sanitet, ventilation, kyla, el, informations- och kommunikationsteknik, säkerhet och skydd.

"Vi bygger om installationerna i en butik i taget, i nära samarbete med byggare, beställare och butiksinnehavare för att projektet ska löpa enligt tidsplan" berättar Jonas Henricsson, distriktschef Caverion Halland.

För att minimera påverkan på handeln arbetar Caverions tekniker 06.00 - 10.00 i de öppna butikerna, resten av arbetstiden arbetar de i de nya delarna.

Stor fokus läggs på energifrågan och energianvändningen i den färdiga gallerian kommer att minskas kraftigt.  Trots att ytan växer med 60 % till 4500 m2 blir totalförbrukningen nära dagens.

"Det behövs ny handelsyta i centrum och tack vare kommunens uttalade strategi känns det tryggt att investera i fastigheten" säger Göran Borg, VD för Coop Varberg

Två nya våningar

60 % större yta