• bunge_ultra_2

Fårösunds vattenverk, Gotland, Sverige

Caverion har installerat el och automation i Europas modernaste vattenverk

Fårösunds vattenverk, Gotland, Sverige

Tjänsteområden

 • Projektgenomförande

Teknikområden

 • El
 • Automation

Kundsegment

 • Offentlig sektor

Typ

 • Industrianläggning

Utmaning 

I ett vattenverk är det en mycket avancerad och komplex teknik via membranteknik. Flera olika filter ska samverka, klor och salter ska tillsättas – och allt ska ske automatiskt.

– Det speciella med nya vattenverket är den höga, tekniska nivån och de tekniska lösningarna.Dessutom täcks halva taket av solpaneler som ger mycket energi på sommaren när verket har som högst förbrukning. Solceller är ett steg framåt som ger bra driftekonomi, berättar Region Gotlands projektledare, Tommy Grönström.

Lösning

Det speciella med nya vattenverket är den höga, tekniska nivån och de tekniska lösningarna. Dessutom täcks halva taket av solpaneler som ger mycket energi på sommaren när verket har som högst förbrukning.

För tillfället arbetar Caverion med injusteringar för att automatiskt styra produktionen av vatten till dagtid så vi kan utnyttja solenergin optimalt.

Resultat

Vattenverket i Fårösund försörjer för närvarande cirka 200 abonnenter med dricksvatten

 • Fårösunds vattenverk öppnade sommaren 2015
 • Verket tar in cirka 50 m³ råvatten och producerar cirka 30 m³ renat vatten i timmen
 • Anläggningen använder sig av en unik filterteknik med en kombination av ultra- och nano-filter. Därefter UV-strålas och kloreras vattnet innan det pumpas ut till konsumenterna.
 • Ett av Europas modernaste vattenverk.
 • Råvattnet tas in via en tio kilometer lång ledning från Bäste träsk och renas med en unik kombination av filter.
 • Det nya vattenverket säkrar vattentillgången för utbyggnaden i området samtidigt som de nuvarande abonnenterna i Fårösund och Bungenäs får ett av Sveriges bästa vatten i kranarna.
 • Skanska och Björks Rostfria var huvudentreprenörer för bygget
 • Sedan starten förra sommaren till maj 2016 har solcellerna på anläggningen producerat 21,6 MWh 
30 m3 renat vatten produceras - i timmen
Första året i drift producerade anläggningens solceller 21,6 MWh