• Martin och Mikael2
  • Mikael Nordberg 3

E.ON Värme Sverige AB, Malmö, Sverige

12 000 kunder i Malmö får fjärrvärme från ett 132 mil långt ledningsnät.  

Caverions medarbetare är våra öron och ögon och en viktig kedja i verksamheten för att bedöma status på stadens fjärrvärmeledningar, säger Martin Hartler, anläggningsansvarig för fjärrvärmenätet i Malmö/Burlöv på E.ON Värme Malmö

E.ON Värme Sverige AB, Malmö, Sverige

Tjänsteområden

  • Tekniskt underhåll
  • Managed Services

Teknikområden

  • Värme och sanitet

Typ

Utmaning

När Malmö 1951 kopplade in den första fastigheten på Köpenhamnsgatan 45 på det nybyggda fjärrvärmenätet var man bland de första i Sverige. I dag ägs och förvaltas fjärrvärmenätet av E.ON Värme Sverige AB.

Varje dag arbetar mellan 50 och 60 personer med distributionsnätet i Malmö/Burlöv. De flesta med ny- eller ombyggnad av det komplexa systemet som innehåller cirka 60 miljoner liter 85-gradigt vatten som distribueras under högt tryck. (En riktigt kall vinterdag då värmebehovet är som störst håller det drygt 100 grader). Caverions nio medarbetare på fältet är de enda som får manövrera ventilerna i nätet och säkerhetskraven är mycket höga.

"Säkerheten är A och O och våra medarbetare jobbar alltid minst två och två", berättar Mikael Nordberg, projektledare på Caverion för E.ON:s fjärrvärmenät i Malmö

Lösning

Fjärrvärmenätet i Malmö/Burlöv moderniseras och byggs ut kontinuerligt, och närmare 95 procent av stadens flerfamiljshus har fjärrvärme. Fjärrvärmen får hetvatten från nio anläggningar där basproduktionen kommer från spillvärme från industrin, där avfallsförbränning är den största källan, samt fliseldning.

"Vi planerar även för en värmepumpsanläggning som tar vara på värmen från Sjölunda avloppsreningsverk, det är en mycket kostnadseffektiv och miljövänlig metod" berättar Jonas Andréen, distributionschef på E.ON Värme Malmö.

En stor del av arbetet sker i någon av de cirka 850 betongkammare, av olika storlek, under mark. Där kopplas fjärrvärmenätet ihop och förgrenar sig och det är också där ventiler och tömningsledningar är placerade.

"Ventilerna kan vara så stora som en meter i diameter och så små som 25 millimeter. Allt som händer i fjärrvärmenät går via oss, vi är med i hela kedjan vid nyinstallation och vid reparationer. Det är ett komplext system och det gäller att ventilerna öppnas och stängs i rätt ordning för att inte fjärrvärmeverken ska skadas eller att kunderna ska bli utan varmvatten", förklarar Mikael Nordberg.

Minst en gång per år besöker Caverions tekniker kamrarna för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Hela 25 000 systempositioner kontrolleras varje år.

"Fjärrvärmenätet är vårt skötebarn. Våra tekniker kan det mesta om ledningsnätet, vissa har jobbat i över 30 år, och det är deras förtjänst att distributionen av värme sker så avbrottsfritt som möjligt i Malmö", avslutar Mikael

Nära samarbete                                               

"På Köpenhamnsvägen startades en gång den första panncentralen som skänkte värme till Malmöborna. Caverions tekniker har verkligen stort engagemang för fjärrvärmenätet och de kommer med många bra idéer på hur vi ska kunna effektivisera arbetet", berättar Klas Blomberg, underhållssamordnare, E.ON Värme Malmö.

Fjärrvärmefakta
Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvaliteten snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Uppdraget löper till mars 2017