• Citygross referens webb

City Gross, Sverige

När City Gross investerade i ett nytt larm- och passersystem visade det sig att installationen led av barnsjukdomar och att den inte fungerade som förväntat. Man vände sig då till Caverion för att anpassa anläggningen för att motsvara företagets krav på funktion och administration.

Vi är jättenöjda med den kunskapsbank om säkerhetssystemet som Caverion besitter och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med dem.

City Gross, Sverige

City Gross har 39 butiker från Sundsvall i norr till Malmö i söder, de flesta i syd- och Mellansverige. Sveriges första City Gross öppnades i Hyllinge utanför Helsingborg i november 1993. City Gross ingår i Bergendahlskoncernen. Koncernen är landets femte största detaljhandelsgrupp. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden med inriktning på mat, mode och heminredning.

Koncernen har 4000 medarbetare och verksamhet i sex länder. Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahls. Koncernen har vuxit kraftigt de senaste sju åtta åren och är i dag ett av Sveriges hundra största privatägda svenska bolag. Det brutna räkenskapsåret 2015 omsatte koncernen nära 12 miljarder.

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Säkerhet och skydd

Kundsegment

  • Fastighetsbrukare

Typ

  • Köpcenter

City Gross ingår i Bergendahlskoncernen och har närmare 40 butiker med tre olika säkerhetssystem. I nio butiker finns det system som efter installation inte fungerade som förväntat och enligt företagets säkerhetsstandard. Även fast systemet i sig är mycket kompetent och har alla de funktioner som City Gross kräver.

Lösning

I slutet av 2016 var projektet i inledningsskedet och Caverions medarbetare hade då börjat med att inventera butikerna för att se status på samtliga installationer.

"Inventeringen ska utmynna i en åtgärdslista där vi presenterar vad som behöver göras. Eventuellt måste vi konfigurera om systemet för att det ska passa City Gross kravspecifikation," säger Markus Jarl, Caverion

Han tillägger att Caverion har lång erfarenhet av systemet i fråga och att han är övertygad om att man ska kunna rätta till problemen.

Robert Badics, säkerhetschef på Bergendahls menar att City Gross slutit ett bra avtal med Caverion.

"Vi är jättenöjda med den kunskapsbank om säkerhetssystemet som Caverion besitter och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med dem. Först och främst ska vi se till att sänka kostnaderna och få systemet att fungera som vi vill."

Citygross planerar att implementera det nya systemet i de nya butiker som byggs, och även i företagets befintliga butiker allt eftersom de nuvarande systemen som är av annat märke behöver bytas ut.