• Gröna hallen

Chemoswed AB, Malmö, Sverige

- Jag har stort förtroende för Caverion med tanke på deras kapacitet som ett stort företag, men framförallt professionellt bemötande, nytänkande, tydlig information vid upphandlingar samt att de är lätta att komma i kontakt med vid service och andra akuta åtgärder, säger Marcus Rosengren, Chemoswed AB.

Chemoswed AB, Malmö, Sverige

Tjänsteområden

  • Projektledning
  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Värme och sanitet
  • Ventilation och luftbehandling
  • Kyla

Typ

Utmaning

Industrianläggningen Gröna hallen hade ett ventilationssystem från 1970-talet som uppnått sin tekniska livslängd och var i behov av modernisering och underhållsarbete. Temperaturen i lokalerna var för hög och det fanns inget återvinningssystem som återvinner värmen ifrån frånluften. 

Den stora utmaningen är att hallen är Atex-klassad (explosiv atmosfär), vilket kräver att samtliga produkter som ska användas kräver den klassningen.
En annan utmaning är att få Atex-systemet och komfortsystemet att kommunicera med varandra.

- Det är en ära att få projektera och utföra detta komplexa projekt där ventilationen är en del av deras viktigaste system för att få produktionen att fungera. Tack vare det goda samarbetet med Chemoswed AB och drivna kollegor med positiv energi, får vi det här uppdraget och lyckas utföra det, säger David Wibrand, serviceledare Caverion.

Lösning

Caverion utförde, förutom all vs och styr, analyser av ventilationssystemet för att säkerställa driften och få kontroll på luftkvaliteten och flöden, samt för att spara energi och sänka driftkostnader.
I Gröna hallen installerades ett nytt ventilationsaggregat, som väger 3 ton, med integrerad kyla som hjälper verksamheten att arbeta mycket tystare och mer effektivt. Aggregatet är speciellt framtaget till Chemoswed AB och anpassad efter just deras krav.

Det nya ventilationssystemet är tryckstyrt, med värmeåtervinning och flöden anpassat efter verksamheten som resulterar i minskade driftskostnader och en anpassad ventilationsanläggning. Det minskar miljöutsläppen, driftkostnaderna och medför bättre arbetsmiljö med tystare ventilation som ventilerar efter verksamhetens behov. Anläggningen blir servicevänlig och smidigare för serviceentreprenören att utföra underhåll. Det nya ventilationssystemet ger en energibesparing på ca 200 000 kr/år.

- För att lösa utmaningen konstruerade vi om hela ventilationslösningen och fick då ett system med Atex-klassad fläkt som betjänar vissa zoner med både egna kanaler och givare, samt ett system som tar endast komfortventilationen, säger Stefan Andersson, servicetekniker Caverion.