Automatisk avfallshantering, Finland

Envacs automatiska system för avfallshantering introducerades i Finland under 2004.  I oktober 2010 systemet implementerat i en hel stadsdel i Espoo. Under 2011 har systemet installerats i fler städer. Caverion har utvecklat designen och även ansvarat för installationen och underhållet av Envacsystemet.

Automatisk avfallshantering, Finland

Tjänsteområden

 • Design och konstruktion
 • Projektgenomförande
 • Projektledning

Teknikområden

 • Värme och sanitet

Kundsegment

 • Offentlig sektor - Infrastruktur

Typ

Utmaning 

 • Total omstrukturering av avfallshanteringen i det nybyggda bostadsområdet Suurpelto i Espoo och i det tätbefolkade storstadsområdena Jätkäsaari och Kalasatama i Helsingfors.

Lösning

 • Envacs automatiska avfallshanteringssystem implementerades när dessa områden byggdes

 • Underhållsperioden för systemet är ungefär 20 år efter avslutad investering

 • Rörsystemet underlättar avfallshanteringen och förbättrar säkerheten och trivseln i bostadsområdet och underlättar även återvinning. Majoriteten av avfallstransporterna har gjorts överflödiga vilket innebär mindre trafik, mindre utsläpp och högre säkerhet på gårdarna. 

 • I Suurpelot hanterar runt 450 stationer och cirka 10 kilometer rör runt 10 ton avfall per dag

 • I Jätkäsaari hanterar runt 800 stationer och 10 kilometer rör runt 19 ton avfall per dag.

 • I Kalasatama finns 900 stationer och 13 kilometer rör som varje dag hanterar 21 ton avfall. 

 • Ungefärligt värde är cirka 95 miljoner EUR i investering och cirka 20 miljoner i underhåll