Kontrollrum för tunnelövervakning, Ardning, Österrike

ASFINAG, ett statligt ägt Österrikiskt företag, ansvarar för landets högst belägna vägar. På grund av terrängen i Österrike är en stor del av företagets fokus tunnelarbete. För att möta de högt ställda säkerhetskraven är ASFINAG i processen av att ta fram ett toppmodernt system för att fjärrövervaka de tekniska systemen i tunnlarna. Systemet ska täcka hela Österrike.

Kontrollrum för tunnelövervakning, Ardning, Österrike

Tjänsteområden

 • Tekniskt underhåll
 • Projektledning
 • Projektgenomförande
 • Design och konstruktion

Teknikområden

 • Värme och sanitet
 • El
 • Säkerhet och skydd
 • Informations- och kommunikationsteknik

Kundsegment

 • Offentlig sektor - Infrastruktur

Typ

 • Infrastruktur

Utmaning

 • Övervakning av de 25 tunnelsystem som för närvarande utgör A9 – en tungt trafikerad vägsträcka i nord/sydlig riktning med en total längd på 103 kilometer. De 25 tunnelsystemen består av 31 separata tunnlar med en total längd på 43 kilometer
 • Användning av ett processkontrollssystem som kan anpassas till framtida expansioner
 • Komplext och växande system som idag omfattar 102 000 datapunkter 

Lösning

 • Caverion har tilldelats avtalet att leverera alla steg i utvecklingen och expansionen av tunnelövervakningssystemet i Ardning.  Sedan planeringsfasen har kontrollrummet i Ardning fokuserat på att stegvis integrera nya tunnelsystem längst A9

 • Caverion har utvecklat mjukvara för kontrollsystemen och möjlighet till videostream från tunnelsystemet

 • Fastighetstekniken som har installerats i kontrollbyggnaderna måste möta de högt ställda säkerhetskraven som medföljer dygnet-runt verksamhet och reservsystem.

102,000
datapunkter

25
övervakade tunnelsystem