Sekretesspolicy

Caverion Corporation är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen och åtar sig att skydda personuppgifter för de användare som använder företagets tjänster enligt direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) i dess lydelse, den lokala lagstiftningen i medlemsstaterna baserat på detta direktiv samt andra tillämpliga lagar.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du villkoren i den här policyn. Genom att använda den här webbplatsen och samtycka till användningen av cookies samtycker du till att vi sparar och använder cookies enligt villkoren i den här policyn. Om du inte samtycker till villkoren i denna datapolicy ska du inte använda vår Webbplats.

Om du har frågor eller kommentarer som gäller den här sekretesspolicyn kan du kontakta oss på adressen som anges under Definitioner.

Definitioner

”Caverion” eller ”Oss” eller ”Företaget”: Caverion Corporation, organisationsnummer FI25341274, Panuntie 11, FI-00620 Finland. Telefon +358 10 4071. E-post Communications@caverion.com 

Personuppgifter: Alla typer av information som direkt eller indirekt är relaterad till en fysisk, levande privatperson. 

”Användaren” eller ”Du” eller ”Klienten”: Webbplatsens användare”Webbplatsen”: Webbplatsen kan nås via följande primära URL caverion.com samt våra landsdomäner, kampanjmålsidor (till exempel hub.caverion.com) och Caverions plattformar på sociala medier.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbservern sparar på din dator eller en annan terminalenhet när du besöker en webbplats. Cookies används för att anpassa upplevelsen i webbläsaren genom att hjälpa webbplatsen att känna igen din enhet nästa gång du besöker den. Varje cookie är tilldelad din terminalenhet individuellt. Enbart den server som har placerat cookien där kan läsa den senare. En cookie kör inga program och kan inte användas för att placera virus eller annan skadlig programvara på din dator eller skada din terminalenhet eller dina filer på något sätt. En enskild användare kan inte identifieras enbart genom användning av cookies eller liknande tekniker. 

De cookies som används på Webbplatsen används på ett sätt som gör att de inte inkräktar på användarens integritet. Cookies används till exempel för att mäta och studera på vilket sätt och hur mycket Webbplatsen används. Cookies kan också användas vid direktmarknadsföring riktad till företag eller marknadsföring som bygger på användarlistor och så kallad remarketing. Syftet med den här typen av marknadsföring är att erbjuda information om företagets aktuella tjänster för användare som tidigare har besökt företagets webbplats. Den insamlade informationen kan också användas för intern rapportering om demografi, intressen och GDN Impression. 

Cookies ger inte tillgång till eller möjlighet att kopiera information från terminalenhetens datalagringsenhet, till exempel hårddisken. Användaren kan blockera cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar och rekommenderas därför inte. Användaren kan också ta bort alla cookies i sin webbläsare när som helst.

Remarketing

Caverion använder remarketing. Det innebär att annonser kan visas för användaren baserat på dennes tidigare besök på exempelvis Caverions hemsida. För remarketing används system från andra leverantörer, som Google och Facebook.  Dessa företag använder sig av spårningscookies för remarketing för att anpassa annonserna. Genom remarketing kan Caverion anpassa sin marknadsföring så att den passar dig. 

Intressebaserad marknadsföring

Cookies används för att samla in data om vad du visar intresse för på Internet. Andra leverantörer kan visa våra annonser när du besöker webbplatser eller program på Internet.  Den senaste versionen av Google Incs policy för intressebaserad marknadsföring hittar du här: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465

Användaren kan ange marknadsföringsinställningar utifrån användarlistor på webbplatsen Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/se. Inställningarna för marknadsföring via Google kan ändras här: http://google.com/ads/preferences   

Inaktivera remarketing

Webbplatsanalyser

Den här Webbplatsen använder analysverktyget Google Analytics. Detta är en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Analysverktyget använder cookies (textfiler) för att analysera webbplatstrafiken. Informationen som genereras av dessa cookies (till exempel IP-adresser) överförs och sparas av tjänstens leverantör (Google i USA). Leverantören använder sedan informationen för att rapportera till webbplatsens ägare och erbjuder andra tjänster som är relaterade till webbplatsaktiviteten och internetanvändningen.

Leverantören har rätt att överföra data till tredje part (exempelvis polis och myndigheter) i de fall lagen kräver detta eller i de fall tredje part bearbetar datan på uppdrag av leverantören.

Du kan inaktivera cookies genom att ändra inställningarna för din webbläsare, men det kan innebära att webbplatsen inte fungerar som avsett.

Genom att använda den här webbplatsen och samtycka till användningen av cookies samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i webbplatsanalyser enligt den här policyn och för de ändamål som anges i policyn.

Inaktivera analyser

Direktmarknadsföring

På webbplatsen kan du bli ombedd att ange om du vill få viss information via e-post och/eller vanligt post. Om du gör det innebär det att du samtycker till att Caverion och Caverions närstående bolag får använda dina personuppgifter för att förse dig med information om till exempel produkter, tjänster och erbjudanden. 

Du kan när som helst ändra dina inställningar om direktmarknadsföring genom avregistreringsalternativet som finns i all direktmarknadsföring. Om du gör det kommer dina kontaktuppgifter att tas bort från Caverions e-postlista för direktmarknadsföringsutskick, notera att om Caverion behandlar av dina personuppgifter för andra ändamål än direktmarknadsföring kommer sådana personuppgifter inte att automatiskt raderas. 

Kundrelationsinformation

Även om du inte har angett några sådana inställningar, men du är en av Caverions befintliga kunder, kan vi kontakta dig via e-post med information som har med kundrelationen mellan dig och Caverion att göra. Precis som med direktmarknadsföringen kan du välja att avregistrera dig för detta genom avregistreringsalternativet i dessa e-postmeddelanden.

Insamling av personuppgifter

Generellt sett kan du besöka webbplatsen utan att ange några personuppgifter. Det är frivilligt att tillhandahålla Caverion dina personuppgifter. På vissa delar av webbplatsen kan du dock bli ombedd att lämna ut personuppgifter när du registrerar dig för en tjänst som du vill använda. 

Caverion samlar bara in personuppgifter som är relevanta för relationen med kunden och sparar inte informationen längre än nödvändigt för ändamålet eller under den period som regleras i avtal eller lag. 

Syftet med att behandla personuppgifter

Syftet med Caverions personuppgiftsbehandling är följande: 

• Förbättra våra tjänster och erbjuda tjänster och innehåll som anpassats till Användarnas behov och intressen, till exempel genom e-postmarknadsföring, program, personliga säljsamtal o.s.v. 

• Organisera tävlingar och andra kampanjrelaterade aktiviteter.

• Meddela dig om ändringar som är kopplade till Caverions policyer, produkter och/eller tjänster.

• Säkerställa att webbplatsen är säker att använda på olika enheter.

• Utveckla webbplatsen.

• Behandla och hantera klagomål och förfrågningar.

• Förbättra våra tjänster genom kundundersökningar och feedback om webbplatsen.

Skydd av personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar ut till Caverion sparas på säkra servrar och det krävs inloggningsuppgifter för att få åtkomst till miljön och dina personuppgifter. Caverion och våra tjänstleverantörer vidtar alltid rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade. Caverion har rätt att, men är inte skyldiga att, spara och använda informationen som sparas i Caverions databaser och annan information som samlats in om kundens aktiviteter på webbplatsen under en skälig tidsperiod i relation till ändamålen med behandlingen. 

Utlämning av personuppgifter

För att webbplatsen ska fungera som avsett och för att underlätta den globala verksamheten kan vi behöva dela och lämna ut personuppgifter till leverantörer och underleverantörer som har sina servrar placerade utanför EU/EES. Genom att lämna dina personuppgifter till Caverion och uttryckligen samtycka till behandlingen i enlighet med denna integritetspolicy samtycker du till att Caverion har rätt att fritt dela och lämna ut dina personuppgifter inom EU/EES för de ändamål som beskrivs i den här policyn och utanför EU/EES i enlighet med bestämmelserna i tillämplig personuppgiftslagstiftning. I förekommande fall vidtar Caverion rimliga åtgärder för att se till att uppgifterna behandlas enligt Caverions riktlinjer. 

Rätt att förbjuda databehandling

Du har rätt att förbjuda oss att använda dina personuppgifter till direktreklam, distansförsäljning och andra typer av marknadskommunikation, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar genom att meddela oss om detta (avregistrera dig). Vi skickar dig bara marknadskommunikation elektroniskt (e-post, sms eller liknande) om du har godkänt sådan kommunikation (registrerat dig) och du kan alltid avregistrera dig. 

Rätt att begära ut och korrigera information

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få se vilka personuppgifter som sparats i din datafil genom att begära ut informationen från oss genom att skicka oss ett undertecknat eller på annat sätt verifierat dokument eller genom att besöka oss personligen. Du har rätt att granska, uppdatera, ta bort och korrigera dina personuppgifter eller begära att vi gör det. Caverion är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut dina personuppgifter utan kostnad en gång om året. Observera att du genom att återkalla ditt medgivande om användning av personuppgifter kan det påverka webbplatsens funktioner. 

Andra aktörers webbplatser och tjänster

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra aktörers webbplatser. Villkoren för hur dessa webbplatser behandlar personuppgifter kan skilja sig från Caverions villkor. Caverion friskriver sig från allt ansvar som gäller databehandling, sekretesspolicyer och kundinformationsrutiner på webbplatser för andra aktörer som vår webbplats eller denna sekretesspolicy länkar till.

Vår webbplats kan göra det möjligt för dig att marknadsföra och dela ditt innehåll via sociala nätverkstjänster (till exempel Facebook och Twitter). Innehåll och relaterad information (inklusive eventuella personuppgifter) på dessa tjänster omfattas av villkoren och sekretesspolicyerna som utfärdats av de aktörer som levererar tjänsterna. Vi har inte åtkomst till eller kontroll över dessa tjänster och den här sekretesspolicyn gäller inte för dem.

Uppdatering av sekretesspolicyn

Caverion förbehåller sig rätten att göra ändringar i den här sekretesspolicyn. I de fall du lämnat personuppgifter till Caverion genom webbplatsen, vilka vi behandlar med ditt samtycke eller för att informationen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig kommer Caverion att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av denna integritetspolicy och ge dig möjlighet att granska och acceptera den reviderade policyn innan du fortsätter att använda våra tjänster. 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta Caverion när som helst för att kontrollera dina personuppgifter. För mer information, kontakta Caverion via formuläret på vår webbplats.