Nyheter 2015

06.10.2015 | 17:00

5 snabba fakta om forskning och utveckling på Caverion

Aachen forskning och utveckling
Caverion strävar efter att bli branschledande när det gäller forskning och utveckling. Vårt eget forsknings- och utvecklingscenter ligger i Aachen i Tyskland, där tolv medarbetare tillsammans tar fram användarvänliga och energieffektiva tekniska lösningar för byggnader och industrier.

5 snabba fakta, ger en bild av deras arbete

1. Vi testar i skalan 1:1 och vår stora FoU-hall är på 1 000 m². 

2. Vi testar luftvolymer, kylning och inomhusklimat. Vi har också en ekokammare för akustiska mätningar. Luftvolymen kan flöda i upp till 20,000 m³/h, och vi kan mäta kylkapaciteter upp till 250 kW i den tolv meter höga hallen.

3. Vi återskapar kontor för exakt mätning av ventilationshastigheter, turbulens och påverkan på rumstemperaturen, resultatet kan sedan enkelt användas i hela kontorsbyggnader med hundratals liknande kontorsrum.

4. Vår forskning räddar liv genom att vi kan genomföra simuleringar med vars hjälp vi kan optimera rökutförseln i stora utrymmen såsom offentliga lokaler och flygplatsterminaler.

5. Vi genomför forskning, testning och simuleringar för specifika projekt, vilket kan leda till att andra avdelningar inom Caverion får nya beställningar. Det här arbetet står för två tredjedelar av verksamheten på Caverions forsknings- och utvecklingsavdelning.

Tillbaka