Nyheter 2015

07.09.2015 | 08:00

Caverion konstruerar renrum för Nya Karolinska Solna


Cleanroom

Skanska Healthcare AB och Caverion Sverige AB har tecknat avtal om konstruktion av renrum för Nya Karolinska Solna.

Renrum används vid tillverkning och beredning av sterila läkemedel och produkter baserade på radioaktiva isotoper. Renrummen utgör även en viktig del i den planerade anläggningen för utveckling och tillverkning av radiofarmaka.

Projektet kommer att drivas som en totalentreprenad. Utöver byggnation av de faktiska renrummen omfattar projektet även teknisk försörjning i enlighet med ställda renrumskrav, samt validering av lokalerna.

"Vi är stolta över att få leverera en högkvalitativ lösning inom ett komplext och teknologiskt avancerat affärsområde. Uppdraget går i linje med våra koncernövergripande strategier för att stärka positionen som en av branschens ledande aktörer, och är samtidigt ett kvitto på den höga kompetensnivån inom Caverion Sverige", säger Thomas Lundin, VD Caverion Sverige.  

Renrummen kommer att byggas med Caverions egenutvecklade renrumssystem CleanPlus®. Systemet är utvecklat och konstruerat för att integreras i både nya och befintliga lokaler och har en rad anpassningsmöjligheter. Exempelvis kan ändringar och modifieringar enkelt utföras under projektering och installation.

Projektet startar under september 2015 med projektering under hösten. Installation kommer att ske under 2016 och renrummen beräknas vara driftsatta och validerade i december 2016.

Den totala ytan för renrummen är cirka 750 m2 och utformningen kommer att valideras enligt gällande regulatoriska krav – EU GMP samt ISO 14644 för renrum – och innehålla lokaler klassificerade som  C och D.

För mer information kontakta
Tomas Hörman, Distriktschef Cleanroom, tfn 070-618 80 52
Henrik Fredlund, Projektledare, tfn 073-075 52 10                                        

Tillbaka